Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Sammeli Juntunen kandidat i biskopsvalet i Esbo stift

Publicerad 09.08.2018

Kyrkoherden i församlingen i Nyslott, teologie doktor Sammeli Juntunen (f. 1964) har som fjärde kandidat nominerats i biskopsvalet i Esbo stift. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet på torsdag 9.8.

Sammeli Juntunen arbetar som kyrkoherde i Savonlinnan seurakunta sedan 2007. Innan dess var han länge forskare, lektor och professor vid institutionen för systematisk teologi. Han doktorerade 1996.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo stift inleddes på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018 klockan 16. En valmansföreningen bestående av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i biskopsvalet.

Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång ordnas 8 oktober i stiftets prosterier. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019 i Esbo domkyrka. Tidigare biskopen i Esbo stift Tapio Luoma fungerar sedan början av juni 2018 som ärkebiskop.

Tidigare har också biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, teologie doktor Kaisamari Hintikka, ledande studentpräst och idrottspräst, prosten Leena Huovinen och utbildaren i gudstjänstliv vid Kyrkans utbildningscentral, teologie doktor Juhani Holma nominerats som kandidater i biskopsvalet i Esbo stift.

Mera information:
ombudet för Sammeli Juntunens valmansförening: Juha Vähäsarja, juha.p.vahasarja@gmail.com, tfn 044 55 77 542
Esbo domkapitels lagfarna assessor Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Sammeli Juntunens webbplats
Biskopsvalet i Esbo stift