Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans första jämlikhetspris går till domprosten Satu Saarinen

Publicerad 22.05.2018

Ärkebiskop Kari Mäkinen delade på tisdag 22.5.2018 ut kyrkans första jämlikhetspris till domprosten i Satu Saarinen. Kyrkostyrelsens plenum fattade beslut om priset.

I motiveringen till priset betonas framför allt domprosten Saarinens arbete för att främja jämställdhet mellan könen.

– Satu Saarinen har i sin doktorsavhandling granskat kvinnors ställning i kyrkan och i sitt dagliga arbete modigt försvarat jämställdheten mellan könen. Valet av Saarinen som pristagare sitter bra 2018 då det har gått 30 år sedan prästämbetet öppnades för kvinnor. Saarinen är en ung kyrklig ledare inom ett område som traditionellt har hört till den manliga ledarskapssfären, berättar ledande sakkunnig Kari Latvus på Kyrkostyrelsen om prismotiveringen.

Pristagaren får 5 000 euro att användas inom ett område inom jämlikhetsarbetet som hon själv väljer. Domprost Saarinen tänker använda medlen till arbete inom sexualfostran vid den allmännyttiga föreningen Vuolle Setlementtis hus för flickor och pojkar i Uleåborg.

– Frågor som hör samman med jämställdhet, jämlikhet och likaberättigande är viktiga för mig och jag är lyckligt lottad då jag i mitt arbete, min forskning och inom frivilligarbetet har kunnat lyfta fram de här frågorna och själv bidra till att jämlikhet förverkligas. Norra Österbotten är ett område där det finns ett speciellt behov av det här arbetet. Bland annat i enkäter som genomförts av skolhälsovården och i den kartläggning som gjorts i Flickornas hus har det framkommit att sexuella våldshandlingar riktade mot alla kön är allmänt förekommande. Att under uppväxten ostört få utveckla sin sexualitet utgör en god grund för ett gott liv och en balanserad vuxenhet, säger Saarinen.

Kyrkostyrelsen grundade priset 2017 och det delas ut vart annat år. Kriteriet för priset är att man ökar jämställdheten mellan könen, stärker de etiska värderingarna i jämlikt bemötande av människor och människogrupper, och ett långsiktigt arbete eller nya innovationer som främjar mänsklighet och människovärde inom jämlikhetsfrågor, och framför allt stöda dem som är värst drabbade av ojämlikhet och dess följder.

---

Prisutdelningen sker på tisdag 22.5 klockan 17 i Kyrkans hus (Mikaelsalen, Södra kajen 8) i Helsingfors.

Fotografier från prisutdelningen sätts ut i Kyrkans bildbank efter klockan 17 på tisdag.

Mer information: sakkunnig Kari Latvus, tfn 040 642 9274

Intervjuförfrågningar: domprost Satu Saarinen, tfn  040 556 7840