Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet beslöt om riktlinjer för förnyelse av kyrkans ledarskapsutbildning

Publicerad 22.05.2018

Biskopsmötet beslöt på vårens sista möte om riktlinjer för förnyelsen av kyrkans ledarskapsutbildning. Ärkebiskop Kari Mäkinen som går i pension i juni ledde för sista gången biskopsmötet.

Målet är att den utbildning som ger behörighet för kyrkoherdetjänster fogas in i som en del i en planerad helhet med specialutbildning i kyrkligt ledarskap. Man ansöker om att utbildningshelheten ska bli en del av den nationella referensramen för undervisning. Examen i församlingsledning blir en del av den nya specialutbildningsmodulen.

Församlingarnas verksamhetsmiljö förändras allt snabbare och kraven på ledarskapet har förändrats märkbart. Nuvarande ledarskapsutbildning bygger på ett beslut från 1999. Förnyelsen av utbildning bygger på ett initiativ från Åbo ärkestift att man behöver förnya examen.

En arbetsgrupp fortsätter beredningen av ärendet.

Biskopsmötet stöder nordisk kyrkorättskonferens

Biskopsmötet beslöt på sitt möte 22 maj att bevilja 18 000 euro ur fonden för internationella och ekumeniska kontakter till en nordisk ekumenisk kyrkorättskonferens som hålls i Finland i augusti. Den nordiska kyrkorättskonferensen hölls senast i Danmark 2015 och tanken är att  konferensen i fortsättningen ordnas turvis av de nordiska länderna.

Konferensen ordnas i år i Tusby i samarbete med Helsingfors universitet, undervisnings- och kulturministeriet, Borgå stift och Kyrkostyrelsen.

Läs mer om konferensen http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp?open&cid=Content3EF3D9

Medlemsavgifter till mellankyrkliga och andra internationella organisationer

Biskopsmötet beslöt att föreslå för kyrkostyrelsens plenum att de beviljar sammanlagt 727 800 euro i medlemsavgifter och specialunderstöd för 2019 till kyrkornas internationella samarbetsorganisationer. Kyrkan föreslås betala medlemsavgifter till tio mellankyrkliga och andra internationella organisationer och specialunderstöd till en handfull internationella organisationer i likhet med tidigare år.

Förslag till understöd finns i bilagan

Mer information: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270

Bilagor till nyheten