Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny biskop i Uleåborg väljs bland tre kandidater

Publicerad 21.05.2018

I biskopsvalet i Uleåborg hade tre kandidater ställts upp när nomineringstiden gick ut på måndag 21.5 klockan 16.

Kandidater i biskopsvalet är rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto, TL Jukka Hautala, Kyrkostyrelsens kanslichef TD Jukka Keskitalo och kyrkoherden i Tuiran seurakunta i Uleåborg, TD Niilo Pesonen.

Nuvarande biskopen i Uleåborg Samuel Salmi går i pension i höst. Den nya biskopen tillträder 1.11. Hen vigs till ämbetet 11.11.2018 i Uleåborgs domkyrka.

Valets första omgång ordnas onsdag 15 augusti och en eventuell andra omgång måndag 3 september. Sammanlagt 1 130 personer är röstberättigade i valet. Hälften av dem är präster och lektorer i Uleåborgs stift och hälften är lekmannaelektorer.

Kandidaterna möts i valpaneler

Biskopskandidaterna deltar i fem valpaneler:

  • 13.6 klockan 18 i Karleby församlingscenter, Mikaelsalen, Västra Kyrkogatan 17
  • 14.6 klockan 18 i Församlingshemmet i centrum av Uleåborg, stora församlingssalen, Storgatan 17
  • 15.6 klockan 18 Rovaniemi församlingscenter, församlingssalen, Rauhankatu 70
  • 16.6 klockan 16 Församlingshemmet i Enare, Pappilantie 2
  • 8.8 klockan 17 Kesäkatu i köpcentret Valkea, Uleåborg

Kandidatpresentationer

Jukka Hautala (f. 1968) vigdes till präst 1996. Han avlade teologie licentiatexamen 2008. Åren 2011-2017 har Hautala varit ordförande för väckelserörelsen Herättäjä-Yhdistys. Sedan 2004 är han rektor för Raudaskylän Kristillinen Opisto i Ylivieska. Han är också kyrkomötesombud för Uleåborgs stift. https://www.jukkahautala.fi/

Jukka Keskitalo (f. 1962) vigdes till präst 1988. Han disputerade till doktor i teologi 1999. Keskitalo var kyrkoherde i landsortsförsamlingen i Jyväskylä åren 2000-2004 och kyrkoherde i stadsförsamlingen i Jyväskylä 2004-2008. I samband med kommunreformen fusionerades församlingarna till Jyväskylä församling där Keskitalo var kyrkoherde fram till 2010 då han valdes till kanslichef för Kyrkostyrelsen. https://jukkakeskitalo.com/

Niilo Pesonen (f. 1968) vigdes till präst 1994. Han disputerade till doktor i teologi 2004. Pesonen har bland annat arbetat som församlingspastor i Uleåborg och forskare vid Helsingfors universitet. Han arbetade som stiftsdekan vid domkapitlet i Uleåborgs stift åren 2006-2013. http://www.niilopesonen.fi/

Fotografier av biskopskandidaterna i Uleåborg, Kyrkans bildbank/Sanna Krook

Mera information:
lagfarna assessorn Mari Aalto, tfn 040 7443 303, mari.aalto@evl.fi
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512, outi.uusimaki@evl.fi
Uleåborgs stift