Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände ny kyrkolag och kyrkoordning

Publicerad 16.05.2018

Kyrkomötet godkände på onsdag enhälligt revideringen av kyrkolagen och kyrkoordningen. Den nya lagen ersätter nuvarande kyrkolag  som trädde ikraft 1994.

Målet med revideringen av den kyrkliga lagstiftningen är en kyrkolag och en kyrkoordning som till sin struktur är mera konsekvent och tydligare än den nuvarande. Bestämmelser om kyrkans interna frågor flyttas från kyrkolagen till kyrkoordningen. Förslaget till ändringar i kyrkans lagstiftning ändrar inte på förhållandet mellan kyrkan och staten.

Det handlar om en genomgripande, i huvudsak lagteknisk ändring av kyrkans lagstiftning för att få en kyrkolag med en mera logisk struktur som är tydligare för användaren. I reformen har man dessutom beaktat ändringar i grundlagen och annan lagstiftning, och särskilt grundlagens krav på att ta in vissa bestämmelser i kyrkolagen.

Kyrkoordningen förnyas på motsvarande sätt. I kyrkoordningen ingår närmare bestämmelser om kyrkans författning, förvaltning och verksamhet. Till kyrkoordningen flyttas bland annat valbestämmelserna och man avstår från en separat valordning för kyrkan.

Lagutskottets betänkande 1/2018

Mera information: lagutskottets ordförande Antti Savela, tfn 050 302 0663

Kyrkomötet beslöt om avgifter till pensionsfonden

Kyrkomötet godkände på onsdagen avgifterna till Kyrkans pensionsfond. Församlingarnas avgift till pensionsfonden är fortsättningsvis 5 procent av församlingens skatteintäkter. Arbetsgivarens pensionsavgift för församlingarna är 21,4 procent 2019 medan arbetsgivarens pensionsavgift  för centralfonden och de kyrkliga föreningarna är 27,2 procent. Utöver detta uppbärs lagstadgad pensionsavgift av arbetstagarna.

Ekonomiutskottet ansåg till skillnad från framställningen från kyrkostyrelsen att det inte i det här skedet finns orsaker att sänka arbetsgivarens pensionsavgift för församlingarna, Kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna mera än vad konkurrenskraftsavtalet förutsätter.

Kyrkostyrelsen ursprungliga förslag var att arbetsgivarens pensionsavgift skulle sänkas och vara densamma för alla, dvs. 20,9 procent. Kyrkomötet diskuterade livligt om pensionsavgiften ska vara lägre för församlingarna än för centralfonden och de kyrkliga föreningarna eller samma för alla. Efter omröstning med rösterna 71-32 beslöt kyrkomötet att pensionsavgiften är högre för centralfonden och de kyrkliga föreningarna.

I debatten förde biskop Seppo Häkkinen fram motförslaget att arbetsgivarens pensionsavgift skulle vara densamma för alla, eller 21,4 procent och att man utöver den uppbär lagstadgad pensionsavgift av arbetstagarna. Han motiverade förslaget med att en högre pensionsavgift för kyrkans centralfond innebär att stiften i framtiden är tvungna att förlita sig till personalminskningar för att få ekonomin att balansera.

Ekonomiutskottets betänkandet 1/2018

Kyrkomötet fastställde också Kyrkans centralfonds bokslut för räkenskapsperioden 2017
Ekonomiutskottets betänkande 2/2018

Mera information: ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen, tfn 050 502 7518

Kyrkomötet diskuterar utvidgning av kyrkans äktenskapssyn ikväll

Kyrkomötet behandlar på onsdag kväll konstitutionsutskottets betänkande om ombudsinitiativet om att bredda av kyrkans äktenskapssyn. Konstitutionsutskottet gav sitt betänkande i fredag.

Läs tidigare nyhet om betänkandet

Konstitutionsutskottets betänkande 1/2018

 

Följ med kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötet direktströmmas

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi