Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen för biskopsvalet i Esbo är klar – första valomgången 8 oktober

Publicerad 17.04.2018

Esbo stift ordnar biskopsval och i dag (17.4) fastställde domkapitlet i Esbo tidtabellen för valet. Nuvarande Esbobiskopen Tapio Luoma tillträder som ärkebiskop för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1.6.2018.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de två kandidater som fått flest röster. Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019.

Kandidatnomineringen inleds 21 juni

Kandidatnomineringen i valet inleds 21.6 och avslutas 21.8. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 471 präster och lektorer i Esbo stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt 942 personer har alltså rösträtt i valet.

Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar (14), stiftets lekmannaombud i kyrkomötet (7), stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd väljer återstående 447 lekmannaelektorer i relation till församlingens medlemsantal. Meddelanden om de valda elektorerna ska lämnas in till Esbo domkapitel senast 3.6.

Domkapitlet ordnar valpaneler med kandidaterna på olika håll i stiftet.

Domprosten i Esbo stift Antti Kujanpää sköter biskopens uppgifter från 1 juni tills den nya biskopen tillträder ämbetet.

Mera information: lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet i Esbo stift