Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkoherde Niilo Pesonen kandidat i biskopsvalet i Uleåborg

Publicerad 04.04.2018

Kyrkoherden i Tuiran seurakunta, TD Niilo Pesonen (f. 1968) har ställts upp som kandidat i biskopsvalet i Uleåborgs stift. Valmansföreningen lämnade in sina dokument till domkapitlet i Uleåborg 4.4.2018.

Niilo Pesonen vigdes till präst 1994. Han disputerade till doktor i teologi 2004. Pesonen har bland annat arbetat som församlingspastor i Uleåborg och forskare vid Helsingfors universitet. Han arbetade som stiftsdekan vid domkapitlet i Uleåborgs stift åren 2006-2013.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborgs stift inleddes 21.3 och avslutas 21.5 klockan 16. För valmansföreningens stiftelseurkund behövs ett skriftligt samtycke av kandidaten och minst 30 röstberberättigade.

Första omgången i valet 15.8

Valets första omgång ordnas onsdagen den 15 augusti. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången ordnas en andra valomgång den 3 september mellan de kandidater som fått flest röster.

Det finns sammanlagt ca 1 130 röstberättigade i biskopsvalet i Uleåborg. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän.

Nuvarande biskopen i Uleåborg stift Samuel Salmi har meddelat att han går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder 1.11.2018 och vigs till ämbetet den 11 november.

Tidigare har Kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo och rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto Jukka Hautala ställts upp som kandidater i biskopsvalet.

Mera information:
Ombudet för Niilo Pesonens valmansförening: diakonichef Marja-Leena Tahkola, tfn 044 468 4225, marja-leena.tahkola@caritaslaiset.fi


Uleåborgs stifts biskopsvalssidor http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/hallinto/piispanvaali-2018/

Niilo Pesonens webbplats

Niilo Pesonens Facebooksida