Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet fortsätter behandling av frågor kring mission

Publicerad 03.04.2018

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas i Helsingfors 10 april. Mötet ska bland annat fortsätta behandlingen av kyrkostyrelsens sakkunnigrapport om kyrkligt anställdas kunskap i missiologi, Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä.

I rapporten granskas Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsuppdrag i dagens finländska samhälle. Rapporten innehåller också förslag till vad kyrkan behöver satsa på i sitt arbete i framtiden. Biskopsmötet förde i februari remissdiskussion om sakkunnigrapporten och sände den till domkapitlen. Mötet ska ännu behandla de åtgärdsförslag som finns i rapporten.

Mötet fortsätter också behandlingen av principer för godkännande av kyrkans missionsorganisationer och den luthersk-katolska dialograpporten Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta (Växande gemenskap. Deklaration om kyrkan, eukaristin och ämbetet).

På biskopsmötets agenda finns också ett samarbetsdokument med Evangelisk-lutherska kyrkan i Nambia och val av representanter för lärosamtal med Baptistkyrkan.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189