Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Europeiska kyrkor samlas i Serbien i maj

Publicerad 28.03.2018

Europeiska kyrkokonferensens (Conference of European Churches CEC) generalförsamling hålls i Novi Sad i Serbien 31.5-6.6.2018. Generalkonferensens uppgift är bland annat att utvärdera organisationens verksamhet och ställa upp mål för den kommande femårsperioden.

Temat för generalförsamlingen är ”Ni ska vittna om mig” (Apostalgärningarna 1:8 “You shall be my witnesses”). Målet är att väcka diskussion om frågor som rättvisa, gästfrihet och vittnesbörd sett utgående från Europas framtid.

– Frågan om det kristna vittnesbördet upptar representanternas uppmärksamhet eftersom kyrkorna lever i olika situationer i Europas olika länder. Vad är kristendomens närvaro i det offentliga rummet och i relation till staten och samhället? Hur för en invandrarkyrka fram sin närvaro och vittnesbörd i det nya hemlandet?, beskriver CEC:s generalsekreterare ortodoxa fader Heikki Huttunen de centrala frågorna om vittnesbördet.

Under den veckolånga generalförsamlingen talar ett stort antal av de europeiska kyrkornas ledargestalter och bland annat Europeiska kommissionens första viceordförande Frans Timmermans. I workshopar rör sig diskussionerna kring allt från religonsfrihet till bioetik och från asylsökande till teologi.

I den finländska delegationen representerar fyra personer Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ortodoxa kyrkan i Finland har en representant och de nordiska metodistkyrkorna en representant. Dessutom deltar rådgivare och stuertar, dvs. unga mötesassisenter, från Finland. Allt som allt samlas närmare 500 mötesdeltagare i Novi Sad.

CEC är ett ekumeniskt samarbetsorgan för protestantiska, lutherska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Till kyrkokonferensen hör ca 125 kyrkor från alla länder i Europa. Konferensen strävar efter att främja kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

Medieackreditering till konferensen har öppnats på CEC:s webbplats
Generalsekreterare Heikki Huttunen har skrivit en längre artikel (på finska) om generalförsamlingen på ortodoxa kyrkans webbplats.
På Europeiska kyrkokonferensens webbplats finns också mer information (på engelska) om generalförsamlingen i Novi Sad.

Mera information: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, tfn 040 5221 464
ortodoxa kyrkan i Finland, ansvarig informatör Maria Hattunen, tfn 040 481 9240