Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkliga utmärkelser till Helena Ranta, Martin Junge och Kari Tikka

Publicerad 26.03.2018

Ärkebiskop Kari Mäkinen har beviljat Sankt Henrikskorset till rättsodontolog Helena Ranta och Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge, och Mikael Agricolakorset till kompositör, kapellmästare och oboist Kari Tikka. Ärkebiskopen delar ut utmärkelserna senare under våren.

Helena Ranta får utmärkelsen för humanitära insatser utomlands. Hon har bland annat varit med om att utveckla ett system för att identifiera lik.

Ranta var med och identifierade offer för Estoniaolyckan, har lett och varit medlem i rättsodontologiska grupper i bland annat Bosnien-Hercegovina, Kosovo och efter tsunamin i Thailand. Hon vittnade också i rättegången mot Slobodan Milošević. Ranta har betonat att identifiering av lik är en människorättsfråga.

Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge får utmärkelsen för ekumeniska förtjänster. Junge var på 1990-talet ledare för evangelisk-lutherska kyrkan i Chile där han lyckades ge den lutherska kyrkan en etablerad ställning. Junges mandat som generalsekreterare för Lutherska världsförbundet pågår till 2024.

Kompositören, kapellmästaren och oboisten Kari Tikka får utmärkelse för sin breda produktion som kompositör med verk som ofta har sin grund i religiösa kontexter. Tikka har komponerat bland annat operorna Frieda, Luther och Rakkaus on väkevä kuin kuolema (Kärleken är stark som döden). Han har också komponerat oratoriet Tuhlaajapoika (Den förlorade sonen).

Tikka fick Kyrkans kulturpris 2000 och lutherska kulturstiftelsens Luterilaisen Kulttuurin Säätiö utmärkelse 2013.

---

Sankt Henrikskorset ges för särskilda ekumeniska förtjänster eller för att ha främjat relationerna mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess systerkyrkor, för betydelsefulla humanitära insatser riktade mot utlandet eller förtjänster i anslutning till missionsarbete.

Mikael Agricolakorset ges för en betydelsefull verksamhet som främjar kyrkans uppdrag och för främjande av den finländska kulturen. Kyrkan har beviljat Sankt Henrikskorset och Mikael Agricolakorset sedan 2007.

Mera information:
Ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299, petri.merenlahti@evl.fi
Bilder av utmärkelserna finns i Kyrkans bildbank.