Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Öppningen av inbördeskrigets minnesår i Berghälls kyrka den 20 januari

Publicerad 17.01.2018

I år har det gått 100 år sedan inbördeskriget i Finland. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltar också i inbördeskrigets minnesår. Lördagen den 20 januari öppnar kyrkan för sin del minnesåret i Berghälls kyrka. Evenemanget är en del av de finska kyrkodagarnas och Helsingforsförsamlingarnas projekt Försoning 100 (Sovinto 100).

Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar minnesåret vid evenemanget i Berghäll. Evenemanget är en del av Försoning 100. Andra talare är specialläkaren i psykiatri, psykoterapeut Mari-Kaarina Hiltunen och docent Ilkka Huhta.

Inbördeskriget berörde också kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkan var ingen part i kriget men inte heller en utomstående. I kriget kämpade kyrkans medlemmar mot varandra och krigets sår är också kyrkans sår.

Kyrkans ledning och en stor del av prästerna identifierade sig med den vita sidan. De här spåren har länge märkts i kyrkans roll, uppfattningen om kyrkan och byggandet av folkkyrkan.

Församlingarna verkade under kriget både på områden som dominerades av de röda och av de vita. Det firades gudstjänster, bads i kyrkorna och människor kom med sina erfarenheter av rädsla, sorg, hat, bitterhet, smärta och hopp till kyrkan.

Från ett förtiget till ett berättat krig

År 2018 kallar kyrkan finländarna att uppmärksamma minnet av 1918 med nya maner fria från gamla skiljelinjer och att ge utrymme för människors berättelser. Samtidigt söker man en försonande och gemensam grund som kan visa vägen framåt och ge hopp åt en värld som slits sönder av inbördeskrig.

– Kriget och dess efterspel förstörde och rev sönder en stor mängd människoliv. Mycket har förtigits av de allra svåraste minnena. Ett förtiget krig kan under minnesåret bli ett berättat krig, ett led i vår gemensamma finländska berättelse, säger ärkebiskop Mäkinen.

Ärkebiskopen uppmanar församlingar att uppmärksamma både den röda och den vita sidans gravar och minnesmärken på sitt område och visa aktning för krigets alla offer.

Lösningsverkstäder med temat försoning löser utmaningar och söker samförstånd

Vid evenemanget Försoning 100 i Berghälls kyrka den 19-21 januari söker man lösningsförslag till samhälleliga orättvisor och bygger försoning mellan människor som tänker olika. Under hösten ordnade den finska församlingen i Berghäll lösningsverkstäder med temat Försoning 100 där unga som hotas av utslagning, invandrare och de som lever i fattigdom tillsammans med beslutsfattare och sakkunniga ger förslag till lösningar till hur man bland annat stoppar hatretorik och minskar fattigdom och ojämlikhet.

Också andra församlingar kan ordna lösningsverkstäder om de vill. För verkstäderna finns material på finska på webbsidan Sovinto100.

Många församlingar firar inbördeskrigets minnesgudstjänst söndagen den 11 mars.

På de stupades dag minns man i församlingarna speciellt de som dött i inbördeskriget.

Församlingarna kan ordna minnesgrupper där man kan behandla svåra minnen från inbördeskriget 1918 och krigsåren 1939-1945. På kyrkans webbtjänst Sakasti finns material (på finska) som stöder arbetet i grupperna. På de sidorna finns också docent Ilkka Huhtas artikel om kyrkans ställning i inbördeskriget.

Mera information:
Webbtjänsten Sacristas sidor om inbördeskrigets minnesår
Försoning 100
projektsekreteraren för inbördeskrigets minnesår Timo-Matti Haapiainen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 436 2075