Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

71 procent av finländarna hör till kyrkan

Publicerad 15.01.2018

Antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppgick enligt preliminär statistik till 3 904 284 medlemmar i slutet av 2017. Det betyder att 71 procent av finländarna hör till kyrkan. Andelen kyrkomedlemmar har sjunkit med en procentenhet jämfört med året innan om man ser till Finlands hela befolkning.

Allt som allt utträdde 52 296 personer ur kyrkan under fjolåret samtidigt som nästan 16 492 personer blev medlemmar i kyrkan. Under 2017 döptes ca 33 748 barn under ett år och 44 325 kyrkomedlemmar avled.

Antalet som utträdde ur kyrkan 2017 ökade lite och de döptas antal sjönk jämfört med 2016. Då inträdde 16 979 personer medlemmar i kyrkan medan 50 119 personer lämnade kyrkan. Under 2016 dog 44 774 kyrkomedlemmar medan 36 586 barn under ett år döptes. I slutet av 2016 var kyrkans medlemsantal 3 951 785.

– Kyrkans medlemsutveckling de senaste åren visar på en fortsatt individualisering i val som gäller religiösa frågor. Allt färre familjer döper sina nyfödda barn till medlemmar i kyrkan. Närmare en tredjedel av de som utträder ur kyrkan är unga vuxna under 30 år. Å andra sidan är andelen unga män i trettioårsåldern en märkbar del av de som inträder i kyrkan och senaste år var männen till och med svagt i majoritet bland de som inträdde, berättar forskare Veli-Matti Salminen från Kyrkans forskningscentral.

De slutgiltiga granskade uppgifterna om medlemsstatistiken och visualiseringen av den publiceras på webbtjänsten Kyrkans statistik vecka 5 (29.1).

Fortsättningsvis är Jyväskylä störst och Bergö minst

Jyväskylä församling är fortsättningsvis Finlands största församling räknat till medlemsantal. Församlingens medlemsantal uppgick i slutet av 2017 till 95 446 personer (året innan var motsvarande siffra 95 598). Också Bergö församling i skärgården söder om Vasa är fortsättningsvis minst. Bergö hade 400 församlingsmedlemmar i slutet av fjolåret vilket är 14 medlemmar färre än året innan.

– Migrationen ökar städernas befolkning. Det syns också i att de större församlingarna växer trots att utträden är mera vanliga i de områdena och det är mindre vanligt att man döper sina barn än på landsbygden, konstaterar Salminen.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
Församlingarnas folkmängd kommer att uppdateras vecka 5 på webbtjänsten Kyrkans statistik.
Sakkunnig inom statistik Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399, tuomo.halmeenmaki@evl.fi
Den församlingsvisa statistiken får man från respektive församling.