Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Fem kandidater i ärkebiskopsvalet

Publicerad 27.11.2017

Då tiden för nominering av kandidater i ärkebiskopsvalet gick ut på måndag 27.11 klockan 15 hade fem kandidater ställts upp. De som nominerats är missionschef, teologie doktor Ville Auvinen (f.1966), universitetslärare i organisation och ledning, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957), riksdagsledamot, teologie doktor Ilkka Kantola (f. 1957), biskop, teologie doktor Tapio Luoma (f. 1962) och biskop, docent Björn Vikström (f. 1963).

Åbo ärkestifts domkapitel granskar valmansföreningarnas stiftelseurkunder, godkänner kandidaterna och lottar kandidaternas nummer på sitt möte den 13 december.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler. Den första valpanelen hålls i Åbo den 13 december klockan 18 i Köpcentret Skanssi (Skansgatan 10). Den andra hålls i Björneborg i köpcentret Puuvilla den 16 januari och den tredje Sanomatalos medietorg i Helsingfors den 1 februari.

Inför en eventuell andra omgång i valet hålls en valpanel den 16 februari i Åbo domkyrka. Mera utförlig information om tid och plats finns på ärkestiftets webbsidor.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018. Mera utförlig information om ärkebiskopsvalet finns på Åbo ärkestifts webbsidor.

Webbsida om kandidaterna i ärkebiskopsvalet öppnar den här veckan

En webbsida med information om kandidaterna och presentationsvideor öppnas senare i veckan på webbadressen http://evl.fi/arkkipiispanvaali2018 på finska och mera komprimerade presentationssidor på svenska på webbadressen http://evl.fi/arkebiskopsvalet2018.

Mera information:
Ville Avuinens valmansförenings ombud: Pauli Huhtinen tfn  044 356 4373
Heli Inkinens valmansförenings ombud: Leena Kairavuo, tfn 040 341 7216
Ilkka Kantolas valmanförenings ombud: Anna-Kaisa Kallio, tfn 040 728 9948
Tapio Luomas valmansförenings ombud: Noora Tapiainen, tfn 0400 309789
Björn Vikströms valmansförenings ombud: Maria Ollila, tfn 044 563 3838

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska):
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi