Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet beslöt att utreda kostnaderna för kyrkans it-förvaltning

Publicerad 08.11.2017

Kyrkomötet beslöt på onsdagen att låta göra en täckande och oberoende utredning om hur centralförvaltningens informationsförvaltningsprojekt har inverkat på församlingarnas ekonomi och verksamhet. Utredningen ska omfatta årliga kostnader och hur den nuvarande organisationen fungerar och dess kostnadseffektivitet.

Utredningen ska beakta de totala kostnaderna för de ekonomiska församlingsenheterna, IT-områdena och centralförvaltningen. Kyrkans servicecentral och medlemsregistersystemet Kirjuri ska beaktas som egna separata helheter i utredningen.

Kyrkomötet beslöt också att man inte startar betydande rikskyrkliga informationsförvaltningsprojekt innan utredningen har behandlats i kyrkomötet.

Beslutet om utredningen har sin början i ett ombudsinitiativ som 50 kyrkomötesombud lämnade in i våras. Motiveringarna i initiativet var att de rikskyrkliga informationsförvaltningsprojekt som genomförts eller pågår inte alltid har medfört avsedd ekonomiska nytta eller avsedda fördelar för verksamheten.

Ekonomiutskottets betänkande 6/2017

Kyrkomötet beslöt att låta ett ombudsinitiativ om att få församlingarnas fastighetskostnader under kontroll förfalla. Ekonomiutskottet konstaterar i betänkandet att man redan identifierat problem och vidtagit utvecklingsåtgärder.

Ekonomiutskottets betänkande 3/2017

Utredningen om vigselrätten bereds i konstitutionsutskottet och allmänna utskottet

Kyrkomötet har under veckan behandlat biskopsmötets framställning om utredningen om huruvida evangelisk-lutherska kyrkan ska avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigseln har för kyrkans identitet. Utredningen har gjorts av en utomstående utredare professor emerita Eila Helander.

Biskopsmötet konstaterade i sin framställning att det inte finns orsak för kyrkan att i nuläget avstå från vigselrätten och föreslog att kyrkomötet beaktar utredningen och utvärderar dess slutsatser i den fortsatta behandlingen av ärendet.

Efter en livlig remissdiskussion med ca 60 inlägg beslöt kyrkomötet att remittera biskopsmötets framställning om utredningen kring kyrkans vigselrätt till konstitutionsutskottet. Allmänna utskottet ska ge utlåtande i frågan.

Biskopsmötets framställning 2/2017 

Utredningen om huruvida kyrkan ska avstå från vigselrätten (Helanders utredning)