Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Utredning om Evangelisk-lutherska kyrkan ska avstå från vigselrätten

Publicerad 06.09.2017

År 2016 gjordes ett ombudsinitiativ till kyrkomötet med ett förslag om att utreda om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigselrätten.

Kyrkomötet sände ombudsinitiativet till biskopsmötet som skulle bereda frågan tillsammans med kyrkostyrelsen. Biskopsmötet beslöt i januari 2017 att göra en bred utredning, så att man också kartlägger vilken betydelse vigselrätten har för kyrkans identitet, och kartlägger vilka alternativ kyrkan har framöver. Professor emerita Eila Helander ombads göra bakgrundsutredningen.

Professor Helanders utredning om evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigsel till äktenskapet har för kyrkans identitet överräcktes till biskopsmötet onsdagen 6.9.2017.

I evangelisk-lutherska kyrkan har synen på äktenskap och vigsel till äktenskap ändrat över historien. Förändringarna har påverkats av bland annat den samhälleliga lagstiftningen, samhällsatmosfären och den politiska situationen. Kyrkan har hittills ändå strävat efter att hålla fast vid vigselrätten. Också från statsmaktens sida har man betraktat möjligheten att välja mellan kyrklig eller borgerlig vigsel som en bra sak som tjänar både kyrkan och samhället.

Avstå inte från vigselrätten

Det centrala resultatet i professor Helanders utredning är att kyrkan inte borde avstå från vigselrätten.

Kyrklig vigsel till äktenskap har ett starkt stöd bland kyrkans medlemmar. Kyrkans forskningscentral samlade via en enkätundersökning i april 2017 in nytt forskningsmaterial för utredningen. Den visar att 18 procent av finländarna och bara 11 procent av kyrkans medlemmar stöder att kyrkan avstår från vigselrätten.

Om kyrkan avstår från vigselrätten medför det också följder för samhället. Största delen av vigselförrättarna finns inom kyrkan. Av utredningen framgår det att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har närmare 4 000 präster med vigselrätt om man räknar in pensionerade präster. Ortodoxa kyrkan och andra religiösa samfund med vigselrätt har tillsammans närmare 950 vigselförrättare, och det finns ca 650 borgerliga vigselförrättare. Om kyrkan avstår från vigselrätten skulle det behövas betydligt flera borgerliga vigselförrättare.

Att avstå från vigselrätten skulle enligt Helander inte heller lösa frågan om välsignelse av par av samma kön som ingått äktenskap borgerligt.

För att bevara vigselrätten talar kyrkans självförståelse som en kyrka som tjänar medlemmarna, medlemmarnas stöd och ett välfungerande system med rätt att välja hur man ingår äktenskap.

I utredningens slutsatser presenterar professor Helander en kompromiss där kyrkan behåller rätten att viga till äktenskap enligt nuvarande praxis, men samtidigt godkänner att det inom kyrkan kan finnas också en annan teologiskt underbyggd modell för vigsel och välsignelse. Då kan anhängarna av båda praxis verka inom samma kyrka.

Helander konstaterar att om kyrkan inte kan lösa frågan profileras kyrkan i offentligheten allt mera utgående från sin syn på kön och sexualitet än utgående från kyrkans grunduppgift.

År 2016 ingick 57 procent av kyrkans medlemmar äktenskap med kyrklig vigsel. Sammanlagt 24 464 äktenskap slöts 2016, av dem ingicks 11 188 äktenskap i evangelisk-lutherska kyrkan.

Mera information:
Professor emerita Eila Helanders bakgrundsutredning i svensk översättning (som pdf)
Biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189