Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkans roll är att stärka förtroendet

Publicerad 24.08.2017

På kyrkans forum för internationellt arbete på torsdagen (24.8) behandlade ärkebiskop Kari Mäkinen den senaste veckans händelser i Åbo och dess följder i sitt öppningstal. Mäkinen anser att det är viktigt att man i den offentliga diskussionen stärker förtroendet mellan olika människogrupper och inte förstärker misstro och hotbilder.

– Just nu finns det mycken förvirring, chock och misstro i luften. Den känsliga situationen har också gett rum för medkänsla och mod. Den har också gett upphov till hårda toner i såväl sociala medier som i den offentliga politiska diskussionen, konstaterade Mäkinen.

Mäkinen anser att i den situation där misstro och osäkerhet uppstår är kyrkans roll att stärka det ömsesidiga förtroendet.
– Nu behövs alla budskap om att stå sida vid sida emot och mitt ibland krafter som förstör livet; religionerna står nu sida vid sida, byggande förtroende, kämpande mot misstro och våld.

Viktigt att samarbeta med myndigheterna

Ärkebiskop Mäkinen bedömer att som följd av de chockerande händelserna behövs nu mycket andligt stöd och att man står vid varandras sida. Också olika invandrargemenskaper, asylsökande som befinner sig i olika skeden av processen och muslimska gemenskaper behöver stöd.

Han anser att uppmärksamheten nu fokuserar på det arbete som är kärnan i den kristna tron, som församlingarna och många andra aktörer har gjort tillsammans med asylsökande i form av mänskligt mottagande och för att stärka integreringen.

– Ur kyrkans synvinkel sett kan man inte utgå från att en enda människa, inte papperslösa eller någon annan, är ett hot eller mål för misstro; en människa är värd att bemötas som en människa, konstaterade Mäkinen.

Mäkinen betonade ett fungerande samarbete med myndigheterna. Han anser att det är viktigt att kyrkan för sin del hjälper till med att känna igen radikaliseringshot och ingripa. Samtidigt påminde han om den tystnadsplikt och det förtroende som ingår i församlingarnas hjälparbete.

– Det är viktigt och ofrånkomligt att vi samarbetar med myndigheterna, men alltid utgående från behoven hos den som får hjälp och med hens samtycke. Det är rimligt att också den offentliga makten respekterar den här utgångspunkten i kyrkans grundläggande arbete, sade Mäkinen.

Han påminde också om att händelserna i Åbo inte är isolerade från världssituationen i sin helhet. Kyrkan kan inte vända sig nationellt inåt utan den måste se de internationella utmaningarna som är desamma för alla kyrkor, såväl i Europa som runt omkring i världen.

Kyrkans forum för internationellt arbete ordnades på torsdagen 24.8 på kulturcentret Sofia i Helsingfors. Temat för forumet var flyktingskap och asylsökande.

Ärkebiskopens tal i sin helhet (på finska)