Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension 1 juni 2018

Publicerad 09.08.2017

Ärkebiskop Kari Mäkinen har meddelat att han går i pension den 1 juni 2018. Han tillträdde 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder nästa vår.

Domkapitlet i Åbo ärkestift har behandlat ärendet i dag och fattat beslut om val av ny ärkebiskop. Den nya ärkebiskopen inleder sitt arbete i början av juni 2018. Domkapitlet beslöt att den första valomgången hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna, förrättas ett andra val mellan de två kandidater som fått flest röster torsdagen den 1 mars 2018.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer samt lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna genom en viktning som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. På detta sätt stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till denna ändring är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

En kandidat för ärkebiskopsposten ska vara vigd präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kandidater kan ställas upp av en valmansförening som består av minst 30 personer med rösträtt i valet. Tidsschemat för kandidatuppställningen fastställs senare.

Närmare upplysningar om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbsidor (på finska, sidan öppnas under dagen 9.8): www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/

Mera information:
ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Mika Pajunen, tfn 040 1424 913, mika.pajunen@evl.fi

Mera information i frågor som gäller valet av ärkebiskop:
lagfarne assessorn Matti Mäkinen vid domkapitlet i Åbo ärkestift, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi