Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Över tusen önskemål planterades på förändringsterrassen på Suomiareena

Publicerad 14.07.2017

Drygt 1 100 förändringsönskemål lämnades på Evangelisk-lutherska kyrkans och Finland 100:s gemensamma förändringsterrassen Muutosterassi på Suomiareena. Terrassen stängde på fredag eftermiddag efter att ha hållit öppet i 100 timmar.

Önskemålen varierade från stora till små, till exempel från önskemål om att rasismen stoppas till önskemål om mera leksaker i butikerna i Björneborg. Varje dag har förändringsterrassen på Suomiareena haft ett eget tema; arbetslivet, gemenskap, radikalisering och våldsextremism, och frågor som rör barn och unga. På eftermiddagarna har en expertpanel sökt lösningar till önskemålen och på kvällen har en minister och en biskop diskuterat kring dagens ämne.

En del av förändringsönskemålen integreras i de deltagande organisationernas verksamhet och projekt. De förändringsönskemål som finns på Twitter kommer förmodligen att användas som underlag för forskning.

På fredag eftermiddag utvärderades veckans skörd av önskemål av ärkebiskop Kari Mäkinen och riksdagens första vicetalman Mauri Pekkarinen på MTV-scenen på torget i Björneborg. Båda ansåg att förändringsterrassen i sig är ett svar på önskemålen: under veckan mötte personer som representerade kyrkan och staten över tusen människor.

Ärkebiskopen menade att det goda med förändringsterrassen har varit att man har lyssnat till människornas berättelser, bakom varje önskemål finns ett helt liv.

Att lyssna är en del av demokratin

Både Pekkarinen och Mäkinen betonade vikten av att lyssna till behoven och omforma dem till beslut, såväl i kyrkan som i samhället. Att lyssna är en del av demokratin. Utmaningen är vid hurdana forum man kan förverkliga det.

– Fastän alla önskemål inte kan kläs i lagstiftning är det mycket som kan göras om till beslut, sade Pekkarinen som menade att statsmakten behöver vara mera känslig och lyssna till människors behov och ta dem i beaktande i regeringsprogrammet.

Många önskemål handlade om bemötande

Äkta bemötande och närvaro lyftes upp som en lösning på många av de frågor och önskemål som kom fram under veckan.

Ärkebiskopen konstaterade att människan alltid har längtat efter att bli sedd.

– Men i dagens snabba och stressade värld finns det inte riktigt tid för varandra och erfarenheten av att bli sedd är något man längtar efter. Ensamheten är en fråga som vi måste ta i tu med i samhället, betonade ärkebiskopen.

Ärkebiskop Mäkinens eget förändringsönskemål var att vi lyssnar speciellt på de långsamma och tysta, de som inte riktigt orkar hänga med.

Pekkarinens ändringsönskemål är att ingen lämnas i sticket. Han betonade att Finland är ett så rikt land så att ingen verkligen behöver bli lämnad vind för våg. Fråga är bara om vi har förmågan att förverkliga det.

 

Förändringsterrassen Muutosterassi upprätthålls av Finland 100 och evangelisk-lutherska kyrkan tillsammans på Suomiareena. Den har hållit håller öppet dygnet runt, i sammanlagt 100 timmar under veckan. Vid förändringsterrassen har man kunnat plantera sina önskemål och idéer om hur Finland kan utvecklas till att bli ett allt bättre samhälle.