Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

SuomiAreena: Vi behöver respektera fundamentala människovärden

Publicerad 14.07.2017

På torsdagens kvällsstund med biskopen på SuomiAreena samtalade ärkebiskop Kari Mäkinen med professor Sixten Korkman om finländska värderingar.

‒ Det är en svår fråga, konstaterade Korkman, huruvida det finns specifikt finländska värderingar. Finländarna lägger stort värde på naturen. Men också mänskovärde, rättvisa, jämlikhet och solidaritet är viktiga värderingar för oss.

Korkman medgav att uppväxtmiljön påverkat honom.

‒ Jag kan än idag till exempel värdesätta den finländska dagvården – den är en fin institution som lärt mig mycket.

Korkman hänvisade bland annat till 60-talets utvecklingsoptimism.

‒ Vi drevs av viljan att kunna skydda minoriteter, påverka uppbyggnaden av välfärden och bära gemensamt ansvar.

Vi behöver goda historiekunskaper

Mäkinen konstaterade att det speglar ett arv av lutherdomen.

‒ Mycket i lutherdomen har varit till hjälp i samhället, till exempel en stark offentlig makt och uppmaning till flit och sparsamhet, sa Korkman.

‒ Enligt luthersk syn är varje arbete värdefullt och ett kall jämförbart med att gå i kloster eller vara präst, sade Mäkinen.

‒ På sätt och vis banade Luther väg för homo economus. Något jag som ekonom är tacksam över, sade Korkman.

Korkman ansåg att det ju inte bara är fråga om ekonomi utan om att tänka, förbättra världen och att skapa bättre förutsättningar för andra.

Ärkebiskopen hänvisade till Lutherska världsförbundets teman Människan – inte till salu, Frälsning – inte till salu och Skapelsen – inte till salu, och dess aktualitet överallt i världen.

– Marknadsekonomi, familjen och en fungerande offentlig makt är fundamentala delar i ett samhällsbygge och alla behöver respektera fundamentala människovärden, sade Korkman.

Såväl Mäkinen som Korkman betonade betydelsen av goda historiekunskaper.

 ‒ Om vi glömmer vår historia vet vi vart vi borde gå, sade Mäkinen.

‒ Ja, och om trädet inte har rötter så faller det, tillade Korkman.

Korkman konstaterade att han växte upp under ett årtionde då det fanns många unga. Det var en dynamisk tid då alla fick arbete. Nu har mycket har blivit bättre men samtidigt finns det personer som när tanken om att det var bättre förr.

‒ Nya tider för också med sig nya utmaningar, svåra etiska frågor och värderingar som berör oss alla.

 Vinnare och förlorare i en global värld

‒ Det brukar sägas att en ekonom vet allt om priser men inget om värden, sade Korkman. Han framhöll att värderingar är sådana som berör oss alla och ansåg orsaken till att ekonomer talar så lite om dem är dess liberala grundval och att värderingar är vars och ens ensak.

Mäkinen undrade hur gemensamma värden fungerar i en allt mer globaliserad värld.

‒ Det handlar om ett ömsesidigt beroende. Globaliseringen har förbättrat livet för miljarder men samtidigt har flera rika länder lidit av den. Det finns vinnare och förlorare och här i norden har effekterna utmanat vårt välfärdssamhälle, sade Korkman.

Mäkinen lyfte också fram den ökade rörligheten och faran i att bara utgå från sina egna utgångspunkter.

‒ Vi borde inte stämpla andra; inte människor, inte religioner. Vi behöver vara toleranta och storsinta utan att för den skulle acceptera hur t.ex. kvinnor behandlas i muslimska länder, framhöll Korkman.

Bägge konstaterade att barn och barnbarn förändrar ens livsinställning, ger nya perspektiv och får en att inse vad som är viktigt och släppa onödiga ambitioner.

‒ Livets mening är väl att söka och försöka förstå. Och att det är värt att lägga ut näten, sade Korkman hänvisande sitt semesterfiskande.

‒ Ja, att det är värt att lägga ut näten och fortsätta diskussionen mellan teologer och ekonomer, tillade Mäkinen och avslutade samtalet.