Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Mykkänen och biskop Peura: Respektfullt bemötande och arbete viktigt för att motverka extremism

Publicerad 12.07.2017

Onsdagens tema på kyrkans och Finland 100:s förändringsterrass (Muutosterassi) var hur det går att förhindra våldsextremism. Sammanlagt hade det kommit 111 förändringsönskemål som tangerade ämnet.

Under kvällen samtalade biskopen i Lappo Simo Peura och utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen kring dagens skörd av förändringsönskemål och de lösningar som kommit fram under dagens expertpanel.

– Expertpanelen konstaterade att radikalisering är en lång process som består av flera olika faktorer som man också kan påverka, konstaterade Kaisa Kariranta som ledde diskussionen.

– Det är viktigt att vi ser invandrarna i ögonen och önskar dem välkomna, på samma sätt som vi annars gör när vi får gäster. Ett sätt att välkomna är att öppna sina hem. Vi behöver också erbjuda de förutsättningar som behövs för att skapa ett liv här, sade biskop Peura.

Minister Mykkänen påminde om betydelsen av att visa respekt då man möter en annan människa.
– Genom att visa respekt kan vi motverka att invandrare känner sig utsatta och utanför.

Mykkänen sade att vi måste sänka tröskeln för att sysselsätta invandrare så att de kan känna att de har en egen plats och ett eget arbete här. – Det skulle vara viktigt att de fick jobb inom ett år efter att de anlänt. Trots att det är en svår fråga är det något som samhället kan påverka.

Känsla av utanförskap leder ofta till radikalisering

Budskapet från dagens expertpanel var att radikalisering ofta orsakas av en känsla av utanförskap. Det gäller inte bara de som kommer hit från andra länder utan också unga som växer upp i Finland. Åldersgruppens gemensamma upplevelser, till exempel konfirmandarbete och värnplikt, minskar ensamheten och risken att radikaliseras.

Mykkänen påminde också om att vårt utbildningsystem strävar efter att flyktingbarn ska kunna gå i skolan redan innan de har fått asylbeslut.
– Framför allt i Helsingfors har man satsat på att flera trygga vuxna ska finns till hands, men det är klart att det finns resursbrister i dagens läge, konstaterade Mykkänen.

– Också med finländska ungdomar måste vi diskutera mera för att motverka radikalisering också bland dem. Vi behöver även motverka motsättningar mellan finländska unga och invandrare, sade Peura. Han påminde om att det skulle vara viktigt att få till stånd en dialog mellan grupper med olika åsikter som idag inte alls har någon kontakt med varandra.

I expertpanelen tidigare på dagen deltog biskop Kaarlo Kalliala, jurist Heli Aali (Flyktningrådgivningen), stadsfullmäktigeledamot Berhan Ahmadi (Åbo), professor i cybersäkerhet Jarno Limnell (Aaltouniversitetet) och kaplanen i Keski-Pori församling Tuija Kruus. Diskussionen leddes av studentpräst Hanna Similä och Kyrkostyrelsens sakkunniga inom studentarbete Laura Arikka och Stiven Naatus.

Kyrkans och Finland 100:s förändringsterrass håller öppet dygnet runt. Den kommer att hålla öppet sammanlagt 100 timmar på Suomiareena den 10-14 juli. I förändringsterrassen kan man plantera sina personliga önskemål och idéer om hur Finland kan utvecklas till att bli ett allt bättre samhälle.

Pressbilder från Suomiareena kan laddas ner från kyrkans bildbank på adressen http://kuvapankki.evl.fi/Login.jsp?colID=3PnEkkdM

Kyrkans program på Suomiaeena finns på webbadressen evl.fi/suomiareena.