Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet diskuterar utvidgat äktenskapsbegrepp och vård i livets slutskede

Publicerad 28.04.2017

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till sin vårsession i Åbo den 2-5 maj. Kyrkomötet diskuterar bland annat ett ombudsinitiativ om ett utvidgat äktenskapsbegrepp. I initiativet föreslås att kyrkomötet börjar förbereda nödvändiga ändringar i syfte att vidga kyrkans äktenskapsbegrepp så att det också omfattar par av samma kön.

Kyrkomötet för en remissdiskussion om ombudsinitiativet troligtvis på onsdag, eventuellt redan på tisdag. I remissdiskussionen besluter kyrkomötet till vilket utskott det skickar initiativet för beredning. Remissdiskussionen kan också utmynna i att initiativet förfaller, utan att det sänds till ett utskott.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ och behandlar bland annat frågor om kyrkans lära. Enligt evangelisk-lutherska kyrkans nuvarande lära är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna. Beslut i lärofrågor kräver ¾ dels majoritet i kyrkomötet.

Kyrkomötet för också en remissdiskussion om ett ombudsinitiativ, där det föreslås att kyrkomötet borde stöda och uppmuntra församlingar och till kyrkan närliggande stiftelser att delta i vården i livets slutskede.

Kyrkomötets arbetsschema finns på Sacrista.

Framtidsutskottets betänkande vill stärka församlingsmedlemmars roll

Under veckan behandlar kyrkomötet också framtidsutskottets betänkande, som innehåller förslag om att förnya kyrkans organisation. Betänkandet har sin bakgrund i framtidskommitténs betänkande som gavs till kyrkomötet i november 2016. I betänkandet ingår bland annat förslag om att stärka församlingsmedlemmarnas roll, att granska stiftsindelningen och att lägga ner stiftsfullmäktige och göra reduceringar i kyrkolagen.

Kyrkomötet inleds med en öppningsgudstjänst tisdagen den 2 maj klockan 8.30 i S:t Marie kyrka i Åbo. I gudstjänsten predikar biskopen i Esbo stift Tapio Luoma. Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar kyrkomötet kl. 10. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker kyrkomötet på tisdag 2.5 kl. 14.

Kyrkomötets vårsession hålls 2-5.2017. Kyrkomötet kan följas på Twitter #kyrkomötet. Kyrkomötets plenum strömmas 2-5.5, sändningen kan följas på sakasti.evl.fi.

Mera information:

Kyrkomötets webbplats

Informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi
Informatör Essi Ylärakkola, tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
Informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Informatör Petra Honkaranta-Siivari (3.5.), tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi