Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkliga utmärkelser till Juha Leiviskä och Risto Cantell

Publicerad 18.04.2017

Ärkebiskop Kari Mäkinen delade på tisdag 18.4 ut Sankt Henrikskorset till ecklesiastikrådet, teologie doktor Risto Cantell och Mikael Agricolakorset till arkitekt, akademiker Juha Leiviskä.

Sankt Henrikskorset ges för särskilda ekumeniska förtjänster eller för att ha främjat relationerna mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess systerkyrkor.

Risto Cantell har i olika positioner vid universitetet och bland annat som generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland och chef för Kyrkans utrikesavdelning uppgift främjat kyrkan och dess synlighet. Under sin karriär har Cantell skapat betydande ekumeniska kontakter mellan kyrkan i Finland och utländska kyrkor och ekumeniska organisationer. Cantell utvecklade samarbetet med den lutherska kyrkan i Estland och speciellt kontakterna mellan kyrkorna i Finland och Sverige. Under Cantells tid blev evangelisk-lutherska kyrkan i Finland en viktig medlem i de internationella kyrkoförbunden (Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen).

Mikael Agricolakorset ges för en betydelsefull verksamhet som främjar kyrkans uppdrag och för främjande av den finländska kulturen.

Juha Leiviskä har gjort en framstående karriär som arkitekt både i Finland och utomlands. Leiviskä är utbildad från Tekniska högskolan 1963. Leiviskä har planerat flera kyrkor, bland annat Myrbacka kyrka i Vanda. Han har även planerat restaureringen av flera kyrkor, bland annat renoveringen och tillbyggnaden av Tyska kyrkan i Helsingfors och församlingshemmet 1998-2001. Andra välkända verk är Tysklands ambassadbyggnad på Granö i Helsingfors samt församlingshemmet i Kyrkslätt. Leiviskä har också designat armaturer till utrymmen han själv har planerat.

Kyrkan har beviljat Sankt Henrikskorset och Mikael Agricolakorset sedan 2007. Mera information om kyrkliga utmärkelsetecken.

Mera information: Anneli Vartiainen, kanslichefens specialmedarbetare, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Fotografier från utdelningstillfället kommer att finnas i kyrkans bildbank efter klockan 18 idag. Klicka för ”Hyväksyn käyttöehdot” och välj ”Ohita kirjautuminen”.