Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Björn Vikströms påskhälsning

Publicerad 12.04.2017

Vad är sanning?

Pilatus fråga har fått en ny aktualitet i en tid då sanningen har blivit allt mer hotad och relativiserad. Genom att sprida ut halvsanningar och direkta lögner som fakta försöker politiker och stater påverka folkopinionen och driva igenom sina egna intressen. Inom affärslivet har biltillverkarnas fiffel med utsläppsvärden på ett motsvarande sätt aktualiserat frågan om hur fakta medvetet kan förvrängas.

Jesus förklarade för Pilatus att han kommit för att vittna om sanningen. Eftersom vi idag inte har några uppgifter om vare sig tonläget eller kroppsspråket hos Pilatus är det omöjligt för oss att veta vad han lade in i sin korta retoriska fråga: ”Vad är sanning?”. Var han cynisk, ironisk eller ärligt nyfiken?

Uppenbart är att Jesus talar om en sanning som inte kan bevisas vare sig logiskt eller empiriskt. Kärlek kan inte bevisas, bara visas och omvittnas genom konkreta kärleksfulla handlingar. Guds rike visar sig överallt där förnedrade människor upprättas, där sjuka får hjälp, där hungrande och törstande får mat och dryck, där fångar besöks och fattiga får höra ett hoppets och glädjens budskap. Guds kärlek blir synlig där människor ångrar de fel de gjort, vänder om och vill ställa allt till rätta igen.

I konfirmandundervisningen brukar jag förklara att även om vi inte kan veta något säkert om vad som skedde på uppståndelsens morgon, vet vi att lärjungarna var beredda att sätta sitt liv på spel för att sprida budskapet. Vem skulle väl vara beredd att sätta sitt liv på spel för någonting man vet är en lögn?

Men i en tid då många vilseledda och förtvivlade människor är beredda att spränga både sig själva och oskyldiga förbipasserande i luften för det de tror på inser vi att beredskapen till martyrskap inte i sig är ett tecken på att personen ifråga är ute i godhetens tjänst. Av frukterna känner man trädet, sade Jesus, och vi behöver följaktligen granska trons frukter mer noggrant än bara svartvitt bedöma glöden i engagemanget.

Jesus var Guds kärlek förkroppsligad i en människa. Genom sitt sätt att leva, dö och uppstå vittnade han om en kärlek som övervinner hat, förtvivlan, lidande och död. Den kärleken får vi lita på vad framtiden än för med sig. Samtidigt vill påskens budskap också inspirera oss att i vår vardag på olika sätt följa Jesus på vägen genom död till liv. Det gör vi när vi vågar bortse från vårt eget behov av trygghet och kontroll, och i stället lever oss in i våra medmänniskors livssituation och försöker möta dem på samma kärleksfulla sätt som Jesus gjorde.

Graven är tom. Därför kan livet fortsätta, såväl här på jorden som bortom döden gräns.

Med önskan om en glad och hoppfull påsk!

Björn Vikström, biskop i Borgå