Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ijo församlings motions- och lekpark fick John Vikström-priset för motion och idrott 2016

Publicerad 28.01.2017

Projektet för Ijo församlings motions- och lekpark har fått John Vikström-priset för motion- och idrott 2016. Priset delades ut på Norra Österbottens idrottsgala i Uleåborg 28.1.2017, på hotell Lasaretti klockan 19.45.

Priset överräcktes av ordföranden för kyrkans delegation motions och idrott Tuija Brax och mottogs av kyrkoherde Tapani Rantalainen och kyrkofullmäktiges ordförande Pekka Koskela från Ijo församling. Församlingen har byggt motions- och lekparken i samarbete med Ijo kommun.

I motiveringarna till priset sägs att motions- och lekparken vid stranden av Ijo älv mellan församlingscentret och kommungården är öppen för alla kommuninvånare och sänker därför tröskeln för att motionera och skapar möjligheter att motverka utanförskap och ensamhet.

Parken erbjuder utmärkta ramar för familjer och olika grupper att mötas till gemensamt friluftsliv, fritidsaktiviteter, utfärder och trivsel på området. Förhoppningen är att parken ger glädje i lek och idrott för alla åldersgrupper. Församlingen kan dra nytta av den i sin egen aktivitet till exempel i arbetet med barn, unga, seniorer och egenvårdare.

Det första priset med John Vikströms namn delades ut 2012. Kyrkostyrelsen delar ut priset på förslag av Kyrkans delegation för motion och idrott till en person eller organisation som verkat för samarbete mellan kyrka och motion och idrott. Till exempel genom att främja etiska värderingar i motion och idrott eller att förebygga marginalisering med hjälp av motion och idrott. Också enskilda personer och organisationer kan ge förslag på personer som ska få utmärkelsen.

Mera information:
Mikko Mäkelä, kyrkans motions- och idrottsarbete, tfn 050 439 1968