Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Påven fick 100 fredsduvor av biskop Kalliala

Publicerad 19.01.2017

Åbobiskopen Kaarlo Kalliala träffade påven Franciskus på S:t Henriksdagen den 19 januari vid påvens privata mottagning i Vatikanen. I mötet deltog också katolska biskopen Teemu Sippo SCJ och ortodoxa metropoliten Elia.

Biskop Kalliala framförde de finländska gästernas hälsning och gav påven hundra fredsduvor i gåva. Med fredsduvorna stöds Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete i Syrien i påven Franciskus namn. Gåvan överräcktes av biskopens barnbarn Ilona och Julius.

– När Finland i år fyller 100 år vill Julius och Ilona ge er hundra fredsduvor som gåva, sade Kalliala.

Två gemensamma mål: nattvardsgemenskap och fred

I sitt tal betonade biskop Kalliala två gemensamma mål. Kalliala hoppades att världens barn skulle få gemensamt nattvardsbord och fred som gåva.

– Mitt barnbarn Ilona är nu sex och Julius åtta år. Kan vi inte utgå från att de under sin livstid kunde få uppleva nattvardsgemenskapen förverkligad?

– Ett gemensamt vittnesbörd och inbördes gemenskap är vår skyldighet jämtemot världens alla barn. Enhetens gåva behövs för att världen ska kunna tro på Guds barmhärtighets kraft. Ju större insats vi förmår göra inom religionernas gemensamma fredssträvan, desto bättre kan vi i våra liv förverkliga förlåtelse, fred och gemenskap.

Biskop Kalliala vill påminna om att Finland är världens stabilaste och tryggaste land medan många barn lever under helt andra omständigheter.

– Också vi religiösa ledare bär ansvar för detta. Vi kan göra mycket för att alla barn ska få det bättre. Också varje flyktingbarn har rätt till utbildning, drömmar och en gnista hopp. Om vi berövar barnen detta sår vi frön till nya konflikter innan vi funnit lösningar på rådande konflikter.

Religiösa ledare bär ansvar också för konfliktlösning

I sitt tal konstaterar Kalliala att de religiösa ledarna har ett stort ansvar för att lösa vår tids konflikter.

– Kyrkan i Finland har burit ansvar för detta då Kyrkans Utlandshjälp tillsammans med FN har grundat ett fredsmäklingsnätverk för religiösa och traditionella ledare. Vi hoppas kunna samarbeta för att lösa konflikter i Syrien, Sydsudan, Centralfrikanska republiken och vid många andra konkreta konflikter.

Religionernas fredssträvanden sker via konkret samarbete. Att till exempel muslimer och kristna turvis står vid varandras sida är ett starkt vittnesbörd för fred och mot hat och förstörelse.

– Vi tror på en Gud som ville möta oss som ett hjälplöst barn och lämnade sig i våra händer. Vi tror på en Kristus som lovade Guds rike åt dem som tar emot det som ett barn. Vad är ett bättre gemensamt vittnesbörd för hela världen än att vi tillsammans ställer barnens bästa främst, avslutade Kalliala sitt tal.

Årligen besöker finländska biskopar med sina delegationer Rom som en del av den ekumeniska böneveckan för kristen enhet som alltid infaller den 18-25 januari.

I år står för första gången på programmet också ett besök hos Påvliga rådet för interreligiös dialog. De finländska kyrkornas ekumeniska delegation deltar också i ett internationellt seminarium som ordnas på Villa Lante av Finlands Rominstitut.

Biskop Kallialas tal i sin helhet (på finska) finns som bilaga nedan.

Fotografier av biskoparnas möte med påven finns på webbadressen: www.photovat.com

Mera information: biskop Kallialas specialmedarbetare Mari Leppänen, tfn 050 354 3248, mari.leppanen@evl.fi