Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

I Finland avstår man från coronarestriktioner och -rekommendationer när vaccinationstäckningen är tillräckligt hög. Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om sina tjänster och evenemang. 

För närvarande krävs inget coronapass vid kyrkans evenemang

Från 16.10.2021 blev det på möjligt att be besökare visa coronapass som en alternativ åtgärd i områden där det råder olika slag av restriktioner. För närvarande råder inga regionala samlingsrestriktioner. Om coronaläget försämras och om samlingsrestriktioner som påverkar församlingsverksamheten träder i kraft i någon region kan församlingarna själva fatta beslut om att eventuellt använda coronapass.

Institutet för välfärd och hälsa THL har 30.9.2021 gett nya rekommendationer om användning av ansiktsmask. Det lönar sig att fortsättningsvis använda ansiktsmask i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra, i synnerhet om man inte är fullt vaccinerad. Användning av mask rekommenderas för alla personer över 12 år. Kom till församlingens lokaler bara om du är helt frisk. Använd mask i vid närkontakt. Församlingarna betonar fortsättningsvis hur viktigt det är med god handhygien.

Församlingsmedlem:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Församlingarna behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. Det är igen möjligt att delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar på plats i kyrkan. Flera församlingar strömmar ännu sina gudstjänster och man kan därför också följa med gudstjänster via nätet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

Institutet för hälsa och välfärds (THL) Aktuellt om coronaviruset

Biskoparnas ställningstaganden om vaccin

Coronavaccineringen är inget ämne som kyrkans beslutsfattande organ tar officiellt ställning till. Kyrkan har ändå under hela coronatiden följt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sina egna coronaanvisningar. Ärkebiskop Tapio Luoma har uppmanat till att ta vaccin och konstaterat att det hör till en kristens ansvar att ha omsorg om sin medmänniskas hälsa och välmående. Han menar att finländarna har skäl att lita på myndigheterna då det handlar om vaccin. Då det gäller corona handlar det inte bara om ifall en individ klarar sig undan sjukdomen, utan också om att vi ska skydda varandra.

Också andra biskopar har uttalat sig i frågan. På motsvarande finska webbsida finns länkar till ärkebiskopens och de finska biskoparnas uttalanden.

Österbottens Tidning 20.10.2021: Biskop Åstrand om kyrkans ansvar i vaccinationsfrågan: "Ingen konflikt mellan vetenskap och tro"