Hyppää sisältöön

Taide

Ihminen osallistuu taiteen kautta Jumalan luomistyöhön. Kirkko puolestaan tukee monia taiteilijoita rahallisesti.

Taide kuuluu kirkon elämään

Kristillinen usko on ollut oleellinen osa suomalaista kulttuuria jo vuosisatojen ajan. Tänäkin päivänä taide kuuluu kirkon elämään, ja kirkko tukee kristillisiä kulttuurituotantoja monin eri tavoin.

  • Seurakunnat voivat antaa tilojaan taideprojektien käyttöön.
  • Taloudellista avustusta taideprojekteihin voi pyytää esimerkiksi seurakunnilta, hiippakunnilta tai järjestöiltä.
  • Myös Kirkkohallitukselta voi pyytää avustusta.

Kirkon keskusrahastolle osoitetut vapaamuotoiset avustuspyynnöt voi lähettää osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi

Poiminnot

Tapahtumat

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Aikuiset kirkossa, kulttuuri, kuvataide, seksuaalisen häirinnän estäminen, evankeliointi, hengellinen elämä

kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön ja seurakuntien kulttuuriperintötyöhön liittyvä neuvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus. 

Kirkon valtakunnalliseen kiinteistöhallinta- ja kulttuuriperintöjärjestelmään (Basis) liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä järjestelmän kehitystyö.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Musiikki, jumalanpalveluselämä

Työskentelen musiikin ja jumalanpalveluselämän asiantuntijana. 

Kirkon musiikkitoimintaan liittyvät asiat kuten kanttoreiden koulutus ja kelpoisuudet, musiikkityön monimuotoisen toteuttamisen tukeminen, jumalanpalvelusmusiikin kysymykset, urkuasiat ja virsiin liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtäni.