Hyppää sisältöön

Hyvän muutoksen kriteerit työelämälle

Työelämän nopea muutos tarvitsee arvoja ollakseen hyvä

Arvot

 • hyvä muutos on oikeudenmukainen ja kohtuullinen
 • hyvä muutos on prosessina avoin ja rehellinen.
 • hyvä muutos pyrkii tilaan, joka ei kuormita kohtuuttomasti luomakuntaa.
 • hyvä muutos edistää heikommassa asemassa olevien hyvinvointia.
 • hyvä muutos sisältää toivon näkökulman.

Johtaminen

 • hyvässä muutoksessa annetaan tavoitellusta tilasta todellinen kuva.
 • hyvän muutoksen vastuuhenkilöt ovat selkeästi tiedossa.
 • hyvä muutos luodaan yhteistyöllä ja sen sisältöön on kaikilla työntekijäryhmillä mahdollisuus vaikuttaa.
 • hyvä muutos vahvistaa keskinäistä luottamusta.

Taloudelliset vaikutukset

 • hyvä muutos mahdollistaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja työntekijöiden työllistämisen.
 • hyvä muutos luo hyvälaatuista työtä, jonka palkalla ihminen tulee toimeen.
 • hyvän muutoksen syynä ei ole sellainen harvojen hyöty, joka johtaa enemmistön aseman huononemiseen.

Työyhteisö

 • hyvässä muutoksessa työntekijät saavat riittävästi oikeaa tietoa.
 • hyvä muutos ymmärtää muutosvastarinnan merkityksen.
 • hyvä muutos antaa ihmisille aikaa sopeutua.
 • hyvä muutos tukee yhteisöllisyyttä ja lieventää vastakkain asettelua.
 • hyvä muutos ei murenna ihmisen turvarakenteita.
 • hyvä muutos huomioi ihmisen kokonaisuutena - myös tunteet ja kokemuksen.
 • hyvä muutos pyrkii tilaan, jossa työntekijälle on mahdollisuus työhön ja lepoon.
Päivitetty