Hyppää sisältöön

Käytännön apua arkeen

Seurakunnat ja seurakuntalaiset voivat tarjota monenlaista käytännön apua vastaanottokeskuksille ja turvapaikanhakijoille. Seurakunnan apua tarvitaan usein myös, kun kiintiöpakolaiset asettuvat asumaan kuntaan. Vapaaehtoiset ovat tässä työssä keskeisessä roolissa.

Yhteistyön synnyttäminen vastaanottokeskuksen, hätämajoituksen tai kunnan kanssa (kiintiöpakolaisten kohdalla erityisesti) on tärkeää. Samalla sovitaan yhteistyön pelisäännöistä. Turvapaikanhakijat ja vastatulleet kiintiöpakolaiset kaipaavat suomalaisia ystäviä ja tekemistä sekä haluavat oppia uuden maan kieltä ja kulttuuria. Seurakunta ja sen vapaaehtoiset voivat olla mukana tässä tärkeässä tehtävässä.

Yhteistyö vastaanottokeskusten tai kunnan kanssa

Vastaanottokeskuksen tai hätämajoituspaikan kanssa on hyvä luoda säännöllistä kanssakäymistä ja sopia yhteistyön puitteista. Yhteisen kielen puute tai kulttuurien erilaisuus ei ole este yhdessä toimimiselle. Yhteisen tekemisen lomassa on luontevaa opastaa suomalaiseen elämäntapaan ja käytöstapoihin samalla, kun itse oppii toisen kulttuurin piirteistä.

Seurakunta voi järjestää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa täsmäkeräyksiä turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Täsmäkeräyksistä ja niiden sisällöstä sovitaan vastaanottokeskuksen tai kunnan edustajan kanssa. Täsmäkeräyksiä voivat olla esimerkiksi hygieniatuotteet, petivaatteet tai lelut. On tärkeää, että kerätään juuri sitä, mitä tulijat tarvitsevat. 

Lapsiperheiden tukeminen

Vanhemmille voi suoda hengähdystauon viemällä lapsia leikkipuistoon. Perheille voi tarjota asiointiapua ja lastenhoitoapua. Yhteiset pienet retket kaupungilla tai paikkakunnalla auttavat tutustumaan asuinympäristöön.

Ystävä – ja tukihenkilötoiminta

SPR ja muutamat seurakunnan kouluttavat vapaaehtoisia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukihenkilöiksi. Tukihenkilöt avustavat turvapaikanhakijaa arkisten asioiden hoitamisessa, perehdyttämisessä paikkakuntaan ja kodin tarvikkeiden hankkimisessa.

Tulijoiden joukossa on runsaasti nuoria, perheettömiä miehiä, joille vertaistuki olisi tarpeen. Tällöin saunaillat ja yhteiset keskustelut suomalaisen yhteiskunnan piirteistä, sopivaisuuskäsityksistä, sukupuolten välisistä suhteista ovat ajankohtaisia (ns. sosiaalinen ohjaus). Myös käytännön neuvot siihen, miten turvapaikanhakija tai kiintiöpakolainen voi reagoida vihanilmauksiin, miten hillitä oma provosoitumista sekä miten rakentaa hyviä suhteita paikallisiin asukkaisiin, voivat olla tarpeen.

Monille rakas harrastus on jalkapallo tai joku muu pallopeli. Esimerkiksi jalkapalloa voi alkaa pelata spontaanisti niissä paikoissa, missä asukkaita tavataan, vastaanottokeskuksen pihalla tai lähikentällä. Vinkkejä löytyy sekä Liikkuvan seurakunnan että Peace Unitedin kautta siitä, miten liikunnan avulla voi luoda yhteyttä.

Suomen kielen alkeiden opettelu ja harjoittelu tuovat virkistystä pitkäveteiseen elämään vastaanottokeskuksessa. Seurakunnan vapaaehtoiset voivat olla mukana tässä. Hyvää materiaalia suomen kielen harjoitteluun löytyy suomen kieli sanoo tervetuloa -sivustolta.

Tekemisen tarjoaminen turvapaikanhakijoille

Turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja muita maahanmuuttajia kannattaa innostaa mukaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Näitä voivat olla erilaiset talkoot, vanhusten avustaminen kotitöissä, yhteisten ruokailujen valmistelu, juhlien ja perhetapahtumien yhteinen valmistelu. Yhteinen tekeminen mahdollistaa keskinäisen tutustumisen. Se estää toimettomuuden ja hyödyttömyyden kokemusta pitkän turvapaikkaprosessin eri vaiheissa sekä tukee kotoutumista. Ennen kaikkea se pitää yllä ihmisten toimintakykyä.

Päivitetty