Hyppää sisältöön

Aineistoja

Aineistoja kirkon romanityöhön ovat Romanit ja kirkko -opas sekä Romanit leirillä -opas. Lisäksi on julkaistu ohjeet seurakunnille kerjäävien EU-kansalaisten kohtaamisesta. Romanikielisiä julkaisuja on saatavilla jonkin verran. Liitteistä löytyy romanikielinen Katekismus.

Kirkon romanityön kehittämisen tueksi on julkaistu Romanit ja kirkko -oppaat vuosina 1999, 2005 ja 2019. Viimeisimmän oppaan avulla on pyritty tukemaan seurakuntia kehittämään yhteyttä ja yhteistyötä romanien kanssa. Tavoitteena on, että romanit osallistuvat nykyistä enemmän seurakuntien toimintaan, myös sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaassa käsitellään myös romaniväestön historiaa, romanien koulutustilannetta, lainsäädäntöä ja nykypäivän romanielämää.

Kirkon romanityön kehittämiselle antaa pontta yhdenvertaisuuslaki, jossa viranomaisille on annettu velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös evankelis-luterilaisen kirkon tulee edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lain henki on se, että julkinen valta on velvoitettu oma-aloitteisesti ryhtyä toimiin, joilla vahvistetaan vähemmistöjen tasavertaista osallisuutta.

Päivitetty