Hyppää sisältöön

Kirkollinen esineistö ja taide

Kirkolliset esineet ja kirkkotaide ovat merkittävä osa maamme kulttuuriperintöä. Ne liittävät meidät sukupolvien jatkumoon, kantavat seurakuntien henkistä ja hengellistä perintöä ja ovat olennainen osa kunkin paikkakunnan historiaa ja kulttuuriperintöä. Kirkollinen esineistö ja taide lisäävät tietoamme ja ymmärrystämme seurakunnan ja paikkakunnan historiasta ja kirkollisesta identiteetistämme.

Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto neuvoo ja auttaa seurakuntia esinekulttuuriperintöön ja sen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Seurakunnat voivat kysyä neuvoja myös oman alueensa maakuntamuseosta tai Museovirastosta.

 

 

Ota yhteyttä

kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön ja seurakuntien kulttuuriperintötyöhön liittyvä neuvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus. 

Kirkon valtakunnalliseen kiinteistöhallinta- ja kulttuuriperintöjärjestelmään (Basis) liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä järjestelmän kehitystyö.

Päivitetty