Hyppää sisältöön

Auditointipalkkiosuositus

Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä suosittelee seurakunnille maksaettavaksi seuraavia auditointipalkkioita:

- Ensimmäinen auditointipäivä 400 €

- Mahdolliset seuraavat auditointipäivät ovat kukin 300€

- Seurakunta korvaa myös matkat ja päivärahan

Päivitetty