Hyppää sisältöön

Ympäristödiplomi

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta.

Kirkon ympäristödiplomi logo

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomikirjan kolmas, uudistettu laitos tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Parhaillaan laaditaan neljättä laitosta. Se julkistetaan Kirkon ympäristöpäivillä Oulussa 23.9.2020.

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 on näköispainoksena pdf-tiedostona kokonaisuudessaan netissä.

Uusi laitos voimaan 23.9.2020 - vanhaa voi käyttää tietyin ehdoin 

Parhaillaan valmistellaan siis diplomin neljättä laitosta. Sen on määrä tulla voimaan 23.9.2020. Jos aloittaa diplomin hankintaprosessin ennen kirjan voimaan tuloa, saa valita kumman laitoksen mukaan diplominsa valmistelee ja kumman mukaan se auditoidaan. Hakuprosessia ei siis tarvitse viivyttää ennen uuden laitoksen ilmestymistä. Valinta edellyttää, että kirkkoneuvostossa (yhteisessä kirkkoneuvostossa) on tehty päätös diplomin hakemisesta tai uusimisesta. 

Uudesta laitoksesta saa tietoa ja sitä voi kommentoida diplomin Facebook-sivulla. Kommentit ovat tervetulleita.

Uusi diplomikäsikirja päivitetään vastaamaan uusia ympäristöhaasteita ja vaatimuksia,  siinä on otettu huomioon saatu palaute ja se viitoittaa tien kohden hiilioneutraaliutta Kirkon energia-ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030 mukaisesti.  

Diplomin voimassaolo

Ympäristödiplomi on voimassa myöntämisvuoden loppuun ja neljä seuraavaa kalenterivuotta. Uusittaessa diplomi on voimassa viisi lisävuotta lukien edellisen voimassaolovuoden päättymisestä (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, s. 29, luku 3.10)

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty