Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys

Kirkko on rakentamassa kestävää kehitystä. Tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030. Jo lähes kaikiki suurimmat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä myös useat pienet seurakunnat ovat mukana kirkon ympäristöjärjestelmässä eli Kirkon ympäristödiplomissa.

Kirkko kantaa vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta.

Kirkko hyväksyi helmikuussa 2019 energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030.

null Hiilineutraalisuusavustus seurakunnille

Hiilineutraalisuusavustus seurakunnille

Kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana. Haku alkaa välittömästi. Kolmen viime vuoden aikana hakua vastaavat toteutetut hankkeet voivat hakea avustusta takautuvasti. Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt.
Julkaistu 29.10.2019

Haku jakautuu kahteen vaiheeseen: 

A) 1.10.2016–1.10.2019 aikana tehdyt ja päätetyt järjestelmämuutoshankkeet (kirkkovaltuuston tai muut toimivaltaisen elimen päätös): 

- haku 31.12.2019 mennessä 

- jaettava summa arviolta noin 200 000 euroa 

- arvio jakoperusteista: 

* isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista 

* keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista 

* pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista 

B) 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevat järjestelmämuutoshankkeet: 

- haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi 

- jaettava summa arviolta noin 700 000 euroa 

* isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista 

* keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista 

* pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista

Lue lisää avustuksesta Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 17/2019.
Yleiskirjeen liitteet:
Rakennusavustushakemus
Rakennusavustustilitys avustustilitys ja maksatuspyyntö

Lisätietoja: yliarkkitehti Kristiina Koskiaho, kristiina.koskiaho@evl.fi tai p. 040 688 1454

 

Takaisin

Kirkon uusi energia-ja ilmastostrategia

Kirkon energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin 26.2.2019.
Julkaistu 28.2.2019
Hiilineutraalin kirkon logo

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Kirkko rohkaisee ja haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Kirkko on merkittävä ilmastovaikuttaja Suomessa ja osana maailmanlaajuista ekumeenista kirkkojen yhteisöä.

Tavoitteet:

Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan

Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana

Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön

 

Tutustu strategiaan!

Takaisin