Hyppää sisältöön

Ekumenik

Ekumenik är samarbetet mellan kyrkor och strävan efter inbördes synlig enhet. Vi fungerar öppet och aktivt i samarbete med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Evenemang

Axplock

Webbinariet om mänskliga rättigheter,”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” 7-10.7.2020

Europeiska kyrkokonferensens årliga sommarkurs med temat ”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” ordnas i år som webbinarier på grund av undantagsförhållandena.
Publicerad 8.6.2020

Teman under det tre dagar långa webbinariet 7.-10.7.2020 är de utmaningar som coronapandemin medför för religions- och övertygelsefriheten och andra grundläggande rättigheter, hur hatbrott ska rapporteras till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE), minoriteters rättigheter under pandemin och ungdomars erfarenheter.

Huvudtalare är bland annat biskop Petra Bosse-Huber från Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) och metropoliten Emmanuel of France från Ekumeniska patriarkatet.

Mera information på Europeiska kyrkokonferensens webbplats.Öppna länk i ny flik

Webbinariet är gratis för deltagare under 30 år. För personer över 30 år är deltagaravgiften ca 50 euro. För att täcka avgiften kan man ansöka om understöd hos utrikesavdelningen.

Skicka då e-post till sakkunnig Ari Ojell senast tisdagen den 16.6. (ari.ojell(at)evl.fi)

Mera information om olika stipendier: evl.fi/stipendierÖppna länk i ny flik

Tillbaka