Hyppää sisältöön

Vuxna i församlingen

Vuxna i kyrkan är en heterogen grupp. Ålder, livssituation och boendeform är några faktorer. Våra behov varierar och vi har rätt att bli bemötta utifrån de egna behoven.

Vuxna i församlingen

Utvecklingsdokumentet Vuxna i församlingen kan användas som samtalsunderlag när vi jobbar med frågan om vuxna i kyrkan.

75 % av medlemmarna i vår kyrka är vuxna. Livsomständigheterna är olika, men behovet och längtan att bli sedd och hörd, att få vara delaktig är den samma även om den tar sig olika uttryck. Kyrkan vill vara med sina vuxna medlemmar på de olika arenor där de möts.

Tag kontakt

asiantuntija
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Vuxenarbete och kultur

Redigerad