Hyppää sisältöön

Riktlinjer för familjecentrerad församling

I en familjecentrerad församling stöder vi människan i relation till sig själv, skapelsen och Gud. Relationer kan ibland vara glädjefyllda och andra gånger utmanande. I församlingen stöder vi alla människor oavsett livssituation. Människans grundbehov är att bli älskad, sedd och godkänd.

Fyrklöver med text på om innehållet i familjecentrerad församling
Framsidan i dokumentet stöd till familjen

Riktlinjerna ersätter dokumentet från 2009 "Familjearbetet-min sak". Dessa nya riktlinjer är till för alla församlingsanställda och frivilliga som stöd i arbetet med familjerna.

Tillsammans i församlingen finns det möjligheter att samtala och planera verksamheten så att den blir ännu mera familjecentrerad. Hur möter vi familjer och hur kan vi göra familjerna delaktiga i familjeverksamheten?

Bilagor

Redigerad