Hyppää sisältöön

Riktlinjer för familjecentrerad församling

I en familjecentrerad församling stöder vi människan i relation till sig själv, skapelsen och Gud. Relationer kan ibland vara glädjefyllda och andra gånger utmanande. I församlingen stöder vi alla människor oavsett livssituation. Människans grundbehov är att bli älskad, sedd och godkänd.

Fyrklöver med text på om innehållet i familjecentrerad församling

Riktlinjerna ersätter dokumentet från 2009 "Familjearbetet-min sak". De nya riktlinjer är till för församlingsanställda, förtroendevalda och frivilliga som ett stöd i arbetet och verksamheten med familjerna.

Tillsammans i församlingen finns det möjligheter att samtala och planera verksamheten så att den blir ännu mera familjecentrerad.

Hur möter vi familjer och hur kan vi göra familjerna delaktiga i familjeverksamheten?

Kan församlingen vara ett hem och familj för människor i alla åldrar?

Hur kan vi stärka samarbetet i verksamhetskulturen?

Syftet med riktlinjerna för familjecentrerad församling är att inspirera till att församlinganställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar tillsammans planerar och utvecklar församlingens verksamhet.

Riktlinjer för familjecentrerad församling godkändes av Kyrkostyrelsens plenum i december 2019. En mångprofessionell arbetsgrupp med medlemmar både från enskilda församlingar, organisationer och Kyrkostyrelsen har utformat riktlinjerna.

Det finns extra material på finska här. Bland annat är Björn Vikström är en av de som skrivit artiklarna. 

 

 

Bilagor

Redigerad