Hyppää sisältöön

Vilken nytta har jag av detta?

Målet är att tydligare gestalta nuläget, ouppmärksammade områden och utvecklingsbehov/drömmar. Vi får tillfälle att fundera över och tillsammans begrunda hur Stigens ålderskategorier kommer fram i eller berör just mitt arbete. Detta arbetssätt passar bäst för arbetsgemenskaper eller team som redan på förhand har bekantat sig med den övergripande planen för Stigen.

Förhandsuppgift:  

A.) Bekanta dig med helhetsplanen för Stigen. I vilka åldrar/skeden har du som anställd upplevt att församlingen är en betydelsefull gemenskap? Varför just under dessa skeden av ditt liv?

Genomgång: i smågrupper och de viktigaste observationerna delas tillsammans. 

B.) Tänk över vilka utmaningar Stigens tänkesätt medför för dig som anställd? 

Grupparbete 1. (Reservera mycket tid för arbetet och genomgången) 

 • Anteckna följande på Jamboard/Finga eller någon annan elektronisk plattform/stora Post-it-lappar: 
 • Nuläge: verksamhet, grupper osv. 
 • Ordna lapparna enligt ålderskategorier.  
 • Vilken källa är gemensam för alla i åldersgruppen? Ringa in, anteckna el.dyl.  
 • Hur syns åldersgruppens namn GLÄDJE, KONTAKT, ÄVENTYR etc. i er verksamhet?  
 • Genomgång: grupperna presenterar sina egna förslag. 

Grupparbete 2.  

 • Observationer om Stigen: 
 • På vilket ställe av Stigen går det bra/är nu som starkast? 
 • Var längs Stigen finns det ouppmärksammade områden/avbrott/brister? 
 • Med vem samarbetar man redan och med vem vore det möjligt?  Synvinklar på eventuella nätverk. 
 • Församlingsmedlemmarnas delaktighet? Vad skulle falla bort om församlingsmedlemmarna inte skulle delta?
 • Mot vems behov svarar verksamheten? Vilka behov har gett upphov till verksamheten?  
 • Vad behövs för att de svaga punkterna ska omvandlas till styrkor och hoten/bristerna/de ouppmärksammade områdena ska bli möjligheter? 
 • Genomgång: grupperna presenterar sina egna förslag. 
Redigerad