Hyppää sisältöön

Mening. 22 år och äldre

Jag är kristen. I församlingen får jag vara kristen på ett sätt som är meningsfullt för mig.

Stigens ålderskategoritänk omfattar 0–21-åringar. För 22-åringar och äldre beskriver Stigen bara en målbild i form av några fraser. Jag är kristen. I församlingen får jag vara kristen på ett sätt som är meningsfullt för mig.

Under de kommande åren behöver det gemensamma byggandet gå vidare. Hur fortsätter och utvecklas livet som kristen och kontakten med församlingen i vuxenlivet. Hur hittar unga föräldrar tillbaka in på den egna församlingens Stig tillsammans med sina egna barn? Hur fortsätter de vuxnas kontakt till församlingen när de inte har några barn?

Kapitel 5 och 6 i Stigen-texten drar också upp riktlinjer för hur man kan bygga upp framtidens församling där vuxna i olika ålder och livssituation hittar en naturlig plats och ett naturligt sätt att leva som kristna.
 

Redigerad