Hyppää sisältöön

Psalmer

Nya psalmer behövs i ny omgivning

Efter att den nuvarande psalmboken utkom 1986 har både nya bibelöversättningar på båda språken och en ny Katekes kommit ut. Dessutom har gudstjänstlivet genomgått stora förändringar. Den kontext där psalmboken används har förändrats. Kulturell mångfald och flerspråkighet har blivit vanligare samtidigt som den andliga rotlösheten, sökandet och mångfalden av trosinriktningar har ökat.

Sång i Guds värld

Tillägget till psalmboken bär titeln Sång i Guds värld. Dagens värld präglas dessutom av symboler, många olika sinnen och kroppslighet. Psalmbokstillägget anknyter till en internationell och ekumenisk kontext.

Tanken är att tillägget kompletterar psalmboken både stilistiskt och tematiskt. Samtidigt kan man pröva nya innehållsmässiga, musikala och språkliga uttryck. Vid sidan av finska och svenska lyfts sånger på andra språk fram, bland annat för att stöda flerspråkiga familjer och flerspråkiga gudstjänstgemenskaper.

Redigerad