Hyppää sisältöön

Musik

"Musiken är en av Guds vackraste och härligaste gåvor, med vilken man kan fördriva många anfäktelser och onda tankar." - Martin Luther

Musik i kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkan är den största enskilda arbetsgivaren för professionella musiker i Finland.

Kyrkan ordnar årligen nästan 14 000 musiktillställningar, som samlar över 1,3 miljoner deltagare (2019).

I Finlands 400 församlingar arbetar 900 kantorer och i genomsnitt 850 musikgrupper samlas varje vecka.

www.kirkontilastot.fiÖppna länk i ny flik

Musikens starka ställning i vår kyrka bygger på Bibeln och kyrkans tradition.

Enligt Martin Luther är musiken Guds goda skapelsegåva, som kommit till i samband med resten av skapelsen. Musiken är en del av människans värld, av mänskligt liv, där dock Gud är närvarande.

Luther ansåg lovprisning, bön och sång vara ett kännetecken för församlingen. Genom tro gör den heliga Anden den församlade församlingen delaktig i Guds goda gärningar. Församlingens svar är i grunden en Guds handling: ”Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud” (Ps 40:4).

 

null Så ger du psykisk första hjälp som frivillig

Så ger du psykisk första hjälp som frivillig

Samlade tips för frivilliga som möter människor som flytt krig, naturkatastrofer och liknande.
Publicerad 19.5.2022

Se, lyssna och sammanför är minnesorden i Finlands Röda Kors anvisningar om psykisk första hjälp. Även Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt omfattande material om hur man ska bemöta en traumatiserad person, med information för såväl yrkespersoner som vanliga människor som i vardagen möter ukrainare eller andra flyktingar.

På sidan om psykisk första hjälp finns olika resurser samlade

Tillbaka

Evenemang