Hyppää sisältöön

Musik

"Musiken är en av Guds vackraste och härligaste gåvor, med vilken man kan fördriva många anfäktelser och onda tankar." - Martin Luther

Musik i kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkan är den största enskilda arbetsgivaren för professionella musiker i Finland.

Kyrkan ordnar årligen nästan 14 000 musiktillställningar, som samlar över 1,3 miljoner deltagare (2019).

I Finlands 400 församlingar arbetar 900 kantorer och i genomsnitt 850 musikgrupper samlas varje vecka.

www.kirkontilastot.fiÖppna länk i ny flik

Musikens starka ställning i vår kyrka bygger på Bibeln och kyrkans tradition.

Enligt Martin Luther är musiken Guds goda skapelsegåva, som kommit till i samband med resten av skapelsen. Musiken är en del av människans värld, av mänskligt liv, där dock Gud är närvarande.

Luther ansåg lovprisning, bön och sång vara ett kännetecken för församlingen. Genom tro gör den heliga Anden den församlade församlingen delaktig i Guds goda gärningar. Församlingens svar är i grunden en Guds handling: ”Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud” (Ps 40:4).

 

Axplock

Evenemang