Hyppää sisältöön

Borgågemenskapen

På hösten 1992 blev den ekumeniska så kallade ”BorgåöverenskommelsenÖppna länk i ny flik” klar, vars betydelse var att skapa ett kyrkligt samarbete mellan de anglikanska kyrkorna i Storbritannien och Irland samt de lutherska kyrkorna i de nordiska länderna och Baltikum. Med undantag av de lutherska kyrkorna i Danmark och Lettland accepterade de andra kyrkorna i dessa områden Borgådeklarationen som ingår i överenskommelsen. Deklarationen undertecknades i tre högtidliga gudstjänster på hösten 1996. Också Danska kyrkan blev fullvärdig medlem i oktober 2010.

  • Lutherska medlemskyrkor: Islands evangelisk-lutherska kyrka, Evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, Norska kyrkan, Svenska kyrkan, Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Danska folkkyrkan, Estlands evangelisk-lutherska kyrka, Lutherska kyrkan i Storbritannien och Lettlands evangelisk-lutherska kyrkan utanför Lettland.

  • Anglikanska medlemskyrkor: Englands kyrka, Irlands kyrka, Skottlands episkopala kyrka, Wales kyrka, Spaniens reformerta episkopala kyrka och Lusitanska kyrkan i Portugal.

Borgåöverenskommelsen skapar en väldigt nära kontakt mellan kyrkorna, något som kommer fram i förbindelserna i Borgådeklarationen. Verkställandet av deklarationen är ändå oavslutat i flera kyrkor.

I Borgågemenskapen utvecklas olika verksamhetsformer som koordineras av en kontaktgrupp som samlas årligen (Porvoo Contact GroupÖppna länk i ny flik). Den organiserar konsultationer om olika teman (Marriage Consultation 2011Öppna länk i ny flik, Responding to Conflict 2011Öppna länk i ny flik, Interfaith consultation 2011Öppna länk i ny flik, Economics and Ethics 2014Öppna länk i ny flik, Minorities and Majorities 2018Öppna länk i ny flik) teologiska konferenser samt vartannat år ett möte för primas och ledande biskopar. Det senaste mötet för primas ordnades i Köpenhamn 2017. Primates Communique 2017Öppna länk i ny flik. Dessutom ordnar kontaktgruppen ett möte för kyrkornas ledare som ger riktlinjer för gemenskapen under den kommande fyraårsperioden (senast i Porto 2019). En kort video om Borgågemenskapen (språk: portugisiska och engelska)Öppna länk i ny flik.

I praktiken innebär samarbetet i Finland utöver nattvardsgemenskap t.ex. att lutherska präster har kunnat ansvara för anglikanska gudstjänster runtom i Finland. I Helsingfors men också t.ex. i Tammerfors är samarbetet ganska etablerat. På kyrkoordningens nivå märks kontakten tydligast i att en medlem av Borgå kyrkorna ”har rätt att bli delaktig av kyrkans heliga handlingar och församlingens övriga verksamhet, att verka som fadder samt att predika i gudstjänsten och att biträda vid nattvardens utdelning på samma grunder som en medlem av [Evangelisk-lutherska] kyrkan [i Finland] …” (KO 1:4).

Varje församling i vår kyrka uppmuntras att under hela året be för Borgågemenskapens kyrkor, stift, biskopar samt anställda, ansvariga och medlemmar i söndagens huvudgudstjänst i enlighet med Borgågemenskapens bönekalender Porvoo Prayer Diary 2020.Öppna länk i ny flik

Borgåöverenskommelsen ger också möjlighet till medabetarutbyte. Läs mera (på finska):

Dokumentation

Borgådeklarationens officiella engelskspråkiga text: Conversations between The British and Irish Anglican Churches and The Nordic and Baltic Lutheran Churches. The Porvoo Common Statement. The Council for Christian Unity of the General Synod of the Church of England. Occasional Paper No. 3, 1993.

Samma text har utgivits också i samband med en artikelsamling: Together in Mission and Ministry. The Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe. Church House Publishing, London 1993.

Finskspråkig översättning: Porvoon yhteinen julkilausumaÖppna länk i ny flik. The Porvoo Common Statement. 2. edition, förnyad översättning till finska. Kyrkans utrikesavdelning, Helsingfors 1995.

Risto Saarinen (red.), Ekumeeninen työkirja s. 138-169

Towards Closer Unity: Communion of the Porvoo Churches 20 yearsÖppna länk i ny flik (Ed. Beate Fagerli, Leslie Nathaniel and Tomi Karttunen 2016)

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad