Hyppää sisältöön

Samarbetsavtal mellan kyrkan och scouterna

Scoutrörelsen värdegrund är baserad på följande förhållanden:

1. förhållandet till Gud

2. förhållandet till sig själv

3. förhållandet till andra

4. förhållandet till samhället

5. förhållandet till omgivningen

Denna värdegrund gör att scoutingen passar utmärkt som en del av församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Enligt det samarbetsavtal som Finlands Scouter och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ingick 1.1.2009 är scoutverksamhet en del av kyrkans egen barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Finlands scouters grundstadgar är syftet med avtalet också att främja den religiösa fostran som en del av Suomen Partiolaisets – Finlands Scouter ry:s scoutfostran.

I november 2020 uppdaterades scouternas grundstadgar och scoutlöftet. Andlighet ses fortfarande som en viktig del av scouternas värdegrund, men genom förnyelsen vill man bredda den religiösa och andliga fostran från att gälla endast kristna till att stöda också andra övertygelser. Man uppmuntrar scouten att bygga en religiös eller åskådningsbaserad identitet, leva i en andlig verklighet och respektera också det som andra upplever som heligt. De nya grundstadgarna innebära att också samarbetsavtalet med kyrkan och församlingarna behöver uppdateras. 

23.1.2021 godkändes ett nytt samarbetsavtal. En översättning är på kommande och denna sida uppdateras när översättningen är klar.

Det nya samarbetsavtalet mellan kyrka och scouter hittar du på finska här.

Nedan hittar du den nya modellen för ett lokalt samarbetsavtal mellan församling och scoutkår på finska. Exempel på den gamla svenska modellen går att få genom att kontakta Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor, KCSA. En ny modell på svenska publiceras när den är klar.

Redigerad