Hyppää sisältöön

Samarbete med skolor och läroinrättningar

Kyrkan samarbetar med skolor inom den grundläggande utbildningen, med gymnasier, yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och universitet. Kyrkan vill stöda tillväxt för hela människan i olika skeden i livscykeln. Det finns många beröringspunkter mellan kyrkans och utbildningsinstansernas grunduppgifter.

Bekanta dig med vår nya webbplats Skolan och kyrkan.

Här finns artiklar som belyser vad församlingens skolsamarbete kan handla om. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. 

Det finns präster och ungdomsarbetsledare på flera orter i Svenskfinland som regelbundet besöker yrkesutbildningar eller fungerar på deltid som studentpräster/arbetare i högskolorna. Helsingfors universitet, Handelshögskolan i Helsingfors, Arcada, Prakticum och Åbo akademi har samarbete med kyrkliga samfälligheter och församlingar. 

YouTube-video

 

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Småbarnspedagogik

Redigerad