Hyppää sisältöön

Modell för samarbetsavtal mellan kommunens bildningssektor och församling

Utbildningsstyrelsen och Kyrkostyrelsen har tillsammans uppgjort en grundtext som kan stöda kommunen och församlingen när ett avtal görs. Avtalet innehåller tre nivåer.

Ett avtal är att föredra ur ett hållbarhets- och långsiktighets perspektiv.

A.  Ett allmänt samarbetsavtal som kommunens utbildningsanordnare och församlingens högsta ledning tecknar under. Som bilaga behövs:

B.  lokala verksamhetsplaner för samarbetet och

C.  en uppdaterad årsklocka

Stödfrågor för B- delen

Redigerad