Hyppää sisältöön

Självutvärdering för konfirmander och hjälpledare

En kontinuerlig utvärdering är en förutsättning för att utveckla konfirmandarbetet. Enligt den nya konfirmandplanen och modellreglementet sker en del av församlingens utvärdering genom en nationell självutvärderingsenkät för konfirmander och hjälpledare.

Den nationella självutvärderingsenkäten fungerar alltså som en av verktygen i församlingens utvärderingsarbete Frågorna är ställda utifrån målen i den nya konfirmandplanen. I blanketten finns ca 30 påståenden som man tar ställning till på en skala från 1-7 (1=helt av annan åsikt och 7=helt av samma åsikt). Konfirmandarbetare och forskare har tillsammans formulerat frågorna.

I den nationella självutvärderingen 2019 deltog ca 16000 ungdomar, tyvärr deltog mycket få konfirmander och hjälpledare från Borgå stift (ca 400 ungdomar.) Ett sammandrag av det nationella resultatet hittar du överst på den här sidan.

Självutvärderingsenkäten för år 2020 finns nu färdig att användas. Dela någon av de här länkarna till konfirmander och hjälpledare. De fungerar bra i mobilen eller på smartplattan.

Länkar 

urly.fi/1oabÖppna länk i ny flik 

eller  https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/rippikoulukysely2020Öppna länk i ny flik

Resultaten från församlingarna är tillgängliga för kyrkans anställda. Den egna församlingens resultat kan man jämföra sedan med den nationella. Webbplatsen där resultaten finns uppdateras regelbundet.  På kyrkans intranät sacristaÖppna länk i ny flik finns en länk till resultatsidan.

Församlingen kan också välja att få resultaten skilt för olika konfirmandgrupper. I det fallet behöver de som använder enkäten under vintern senast 10.2 fylla i gruppernas/gruppens namn i det här formuläret.Öppna länk i ny flik Sommarens konfirmandgrupper meddelas senast 25.5. Oberoende om man valt att få resultatet för varje grupp skilt eller för hela församlingen ska varje konfirmand och hjälpledare skriva in konfirmandgruppens namn i enkäten.

Det är viktigt att reservera en gemensam tid t.ex. i slutet av intensivperioden eller i samband med konfirmationsövningen, då alla går in och svarar på frågorna.

Har du frågor? Kontakta gärna Helena Salenius.

helena.salenius@evl.fi

tel. 040-5846 873

Redigerad