Hyppää sisältöön

Självutvärdering

En kontinuerlig utvärdering är en förutsättning för att utveckla konfirmandarbetet. Enligt den nya konfirmandplanen och modellreglementet sker en del av församlingens utvärdering genom en nationell självutvärderingsenkät för konfirmander och hjälpledare.

Den nationella självutvärderingsenkäten fungerar alltså som en av verktygen i församlingens utvärderingsarbete Frågorna är ställda utifrån målen i den nya konfirmandplanen. I blanketten finns ca 30 påståenden som konfirmanderna och hjälpledarna tar ställning till. 

Resultaten från församlingarna är tillgängliga för kyrkans anställda. Den egna församlingens resultat kan man jämföra sedan med den nationella. Webbplatsen där resultaten finns uppdateras regelbundet.  På kyrkans intranät sacristaÖppna länk i ny flik finns en länk till resultatsidan.

Det är viktigt att reservera en gemensam tid t.ex. i slutet av intensivperioden eller i samband med konfirmationsövningen, då alla går in och svarar på frågorna.

Har du frågor? Kontakta gärna Helena Salenius.

helena.salenius@evl.fi

tel. 040-5846 873

Redigerad