Hyppää sisältöön

Konfirmandarbete vid undantagstillstånd

Under våren och försommaren 2020 har biskoparna och kyrkostyrelsen kontinuerligt gett anvisningar och rekommendationer som berör konfirmandarbetet. 

Anvisningar som berör strömning av konfirmationsgudstjänster (3.6.2020) hittar du här.

De anvisningar som berör sommarverksamheten 2020 hittar du enklast genom att gå till vår inledningssida för fostran där finns en länklista. På webbsidan Trygghet under undantagstillstånd finns vanliga frågor om sommarverksamheten och även nya direktiv för strand- och vattensäkerheten i föramlingarnas verksamhet. 

Kyrkostyrelsens anvisningar (27.5) om sommarverksamheten berör främst läger verksamheten och exempel på olika sätt att ordna konfirmationer i sommar och höst. 

Anvisningarna från 27.5 är en kortare variant av de anvisningar som kyrkostyrelsen gav (8.5) om församlingarnas sommarverksamhet för barn och unga under undantagstillståndet. Anvisningarna har gjort i samråd med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och med regionförvaltningsverken (RFV). Kyrkostyrelsen rekommenderar att man i planeringen av sommarens verksamhet också tar i beaktande de tillämpningsanvisningar som regeringen ger under majmånad samt bestämmelser som kommer att utfärdas av regionförvaltningsverken. Läs här

Kyrkostyrelsens anvisningar (8.5) om församlingarnas sommarverksamhet för barn och unga under undantagstillståndet.

Biskoparna gav anvisningar till församlingarna (5.5) om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020. Enligt statsrådets linjedragning är det möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. Men biskoparna rekommenderar att på grund av säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker inleds läger med övernattning först efter midsommaren. Det sammanlagda antalet konfirmander, hjälpledare och personal får uppgå till högst 50 personer. Anordnandet av förhandsträffar för dagskriftskolor och lägerskriftkolor är möjligt från och med den 1.6. Läs mera här 


Biskoparnas anvisningar till församlingarna (5.5) om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020.

De som jobbar med konfirmandarbetet hittar idéer och material för konfirmandundervisningen på kyrkans intranät sacrista/konfirmandarbete.

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrka och skola, konfirmandarbete

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Redigerad