Hyppää sisältöön

Konfirmandarbete på distans

Anvisningen Ett stort under - konfirmandundervisning på distans har uppkommit under undantagsförhållandena i anslutning till COVID-19-pandemin, när det inte är möjligt att samla konfirmanderna under trygga förhållanden i samma rum. Materialet kan också användas i andra situationer då det krävs speciella lösningar.

Anvisningen behandlar hur en del av konfirmandarbetet kan förverkligas på distans. Oberoende hur stor del av konfirmandarbetet som görs på distans så understryker biskoparna att man innan konfirmationen bör hålla någon form av läger (t.ex. veckoslutsläger eller dagläger). Distansarbetet ska endast fungera som komplement och stöd och får inte ersätta hela intensivperioden eller konfirmandtiden. Utgångsläget är fortfarande att så mycket som möjligt hålls så att gruppen är fysiskt närvarande.

Dokumentet utgår från Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017Öppna länk i ny flik och är inte någon ny heltäckande plan. Det betyder att också i distansarbete ska konfirmandplanens utgångsläge, uppgifter och mål tas i beaktande. I konfirmandplanen är gemenskap, delaktighet och bönelivet röda trådar. Dessa behöver man ta i beaktande också när man planerar distansarbete.

För en del ungdomar kan det vara lättare att delta i konfirmandundervisningen på distans än ansikte mot ansikte. Dessutom kan man dra nytta av distansmöjligheterna till exempel för att ersätta frånvaro eller vid träffar under den inledande perioden.

Idéer och material för distansundervisning finns på kyrkans intranät sacrista.

Glädje i konfirmandarbetet!

Redigerad