Hyppää sisältöön

Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands

Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands har i uppgift att som expertorgan för migrationsfrågor stödja kyrkans arbete bland finländare utomlands. Delegationen samlar företrädare för samarbetspartner som är centrala med tanke på verksamheten.

Kyrkostyrelsens plenum har den 18 september 2019 utsett följande medlemmar till Delegationen för kyrkans arbete bland finländare utomlands:

Lena Grenat
Johanna Kangasniemi, Utrikesministeriet
Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet
Jari Saarinen
Tina Strandberg, Finland-Samfundet
Hannu Suihkonen, Finlands Sjömanskyrka
May Wikström
Stefan Wikström
Redigerad